Kéry Gyula: Petőfi könyvtár 1. Friss nyomon (1908)

Mednyánszky Berta

Mednvánszky Berta 65 Mednyánszky Berta, a nagyműveltségű leány már előbb ismerte Petőfi költeményeit. Érdeklődött a költő személye iránt és szívesen társalgott vele. Részvéttel hallgatta Etelka halálának történetét és a hozzáirt költeményeket, melyeket Petőfi maga olvasott föl neki. Az első találkozás óta Petőfi mindjobban bele­merült érzelmeibe, miközben szebbnél-szebb tulaj­donságokat fedezett föl a leányban És csakhamar napsugaras szerelem lopódzott könnyen lobbanó szivébe, mely nem tudott soká árván maradni: Sirba tették első szeretőmet, Búm e siréj holdvilága volt. Uj szerelem, mint nap jött az égre, Fölkelt a nap . . halványul a hold. A költő utóbb már sürün találkozott Bertával. Elsétáltak a temetőbe, majd a haraszti erdőbe. Később meglátogatta a leányt szülei házában is, s napról-napra jobban érezte, hogy újra lángoló szerelemre lobbant. Szerelme ebben az időben álmodozó sóvárgás volt, midőn igy dalol: Éj van, csend és nyugalomnak éje, A magas menny holdas, csillagos Szőke gyermek, kékszemű kökényfa, Drága gyöngyöm ! mit csinálsz te most ? Engem édes álmok környékeznek, De nem alszom, ébren álmodom, Minden álmom egy fényes királyság, S koronája te vagy angyalom ! Petőfi-Könyvtár I. 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom