Andor Csaba - Leblancné Kelemen Mária szerk.: Madách Imre kéziratai és levelezése (Katalógus) (Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 2. Budapest, 1992)

VIII. Dokumentumok

Lelőhely: NML Nm. Cs. Kir. Bizt. 1816/1864. sz. (IV 251.) - Nm. Ma-gyűjt. 568. tsz. Mj.: Madách-dok. 285. sz. 1545. Vitális István főszolgabíró válasza Nógrád vármegye királyi biztosának a Ma­k dách-gyászünnepségek tárgyában - Gács, 1864. nov. 8. 2f.(l pag.) Lelőhely: NML Nm. Cs. Kir. Bizt. 1816/1864. sz. (IV 251.) - Nm. Ma-gyűjt. 569. tsz. Mj.: Madách-dok. 286. sz. 1546. Nógrád vármegye császári királyi biztosának tájékoztató jelentése a királyi k helytartóhoz a losonci Madách-gyászünnepségekről - [Balassagyar­mat], 1864. nov. 12. 2f.(l pag.) Lelőhely: NML Nm. Cs. Kir. Bizt. 1816/1864. sz. (IV 251.) - Nm. Ma-gyűjt. 570. tsz. Mj.: Madách-dok. 287. sz. 1547. Madách Imre (1823-1864) „Haláleset fölvétel"-e - Alsósztregova, 1865. jan. k 5. 2 f. (3 pag.) - Másolat Lelőhely: OLP 481. Fasc. X. N° 27-29. 6. cs. 1548. Nógrád vármegye Törvényszéke előtt tartott hagyatéki tárgyalás „néhai Ma­k dách Imre hagyatékának ügyében" - Balassagyarmat, 1865. szept. 16. 3 f. (5 pag.) Lelőhely: OLP 481. Fasc. X. N° 27-29. 6. cs. 1549. Veres Gyulának, Madách Imre hagyatéka gondnokának és árvái gyámjának k kérése Pongracz Károly alispánhoz. Kéri az alsósztregovai maradvány­földek kérdésében a volt úrbéresek és földesurak kiegyezését megkísér­tendő helyszíni találkozó, bíráskodás kitűzését. - Szakái, 1865. nov. 5, 25. 2. f. (3 pag.) Lelőhely: B B-i Lt. D. Strehová ir-k 1770-1870. 591/Urb. Záradék: Fenti témában Pongracz Károly, Nógrád vármegye első alis­pánja f. év dec. 23-ra tűzte ki a helyszíni bíráskodás időpontját, melyről az érdekeltek értesítendők. - Balassagyarmat, 1865. dec. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom