Kabdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára (Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1979)

A varázslat műhelye (Krúdy-problémák) - P. Macht Ilona: Egy album képei (ötven év ötven kép tükrében)

29. Krúdy Gyula Zsuzsa leányával Diskay felvétele. Budapest, Hűvösvölgy, 1925. július. Eredeti fénykép. 88 X 135 mm. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza. Közli: Tóbiás Áron: i. m. 39. 1. Képaláírás: „Apa és legkisebbik leánya". Krúdy mellett Krúdy Zsuzsa látható, aki ekkor ünnepelte hatodik születésnapját. Szóbeli közlése szerint a kép a Hűvösvölgyben készült, ahol ekkor édesanyjával a Páfrány úton egy Gyermekotthonban laktak. Az intézetet Krúdyné Rózsa Zsuzsa vezette. Krúdy ebből az időszakból keltezett leveleiből is ezt az állítást látjuk igazoltnak, (v. ö.: Krúdy Zsuzsa: i. m.) 30. Krúdy Gyula Zsuzsa leányával Diskay felvétele. Budapest, Hűvösvölgy, 1925. július. Eredeti fényképek. a) 86 X 135 mm. Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Fénykép gyűjteménye. A kép hátlapján Krúdy Gyula lila tintaírású dedikációja: „Dénes Zsukának. K. Gy.". b) 84 X 131 mm. Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti Tára, ltsz.: 2682. A kép hátlapján Krúdy Gyula lila tintaírása: „Krúdy Gyula és kislánya Margit­szigeten". A kópiák hátlapján fent bélyegzőlenyomat: „DISKAY MŰVÉSZI FÉNYKÉPEZŐ MŰTERMEI MONA LISA RÁKOCZI-ÜT 74. BUDAPEST III. ZSIGMOND-U. 36. TELEFON: JÓZSEF 50-89 TELEFON: TERÉZ 129-40." Közli: Dénes Zsófia: Az ötvenéves Krúdy az ötvenéves Bródy Sándorról. In: Li­tertura, 1927. 10. sz. 339. 1. Képaláírás: „Krúdy Gyula, legkisebbik leányával Zsuzsikával a 'szigeti fák alatt'. Dénes Zsófia téves közlése a félreértések elkerülése végett születhetett, hiszen az íróról ismert volt, hogy családjával a Margitszigeten él. Ez a felvétel a 39. sz. kép variánsa. Dénes Zsófia levelet írt a fénykép ügyében Krúdynak: „a Litereturáék ölnek, hogy hozzak a cikkhez fényképet [. ..] Gyula bácsiról [. ..] és adná 1 hétre kölcsön nekünk, mert (én garantálom) az eredetit visszakapja." (Idézi: Krúdy Zsu­zsa: i. m. 225. 1.) 31. Krúdy Gyula arcképe Diskay felvétele. Budapest, Hűvösvölgy, 1925. július. Eredeti fényképek. a) 203 X 160 mm. Paszpartuval: 300 x 230 mm. Hatvány Lajosné tulajdona. b) 136 x 86 mm. Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti Tára, ltsz. : 2683. A képek jobb alsó sarkában cégbélyegző: „DISKAY/TELEFON/J 50 89' RÁKÓCZI u. 74 / BPEST". Közli: Literatura, 1927. 1. sz. 9. 1. Képaláírás: „Krúdy Gyula, 'a pesti uccák grófja', aki most betegen fekszik egy pesti szanatóriumban.". A Hatvány Lajosné tulajdonában lévő kép paszpartuján Hatvány tintaírása: „Krú­dy Gyulától kaptam, Hatvány Lajos Wien-Lainz Hermes Villa 1927.". Krúdy Gyula többször kapott meghívást Hatványtól Bécs melletti lainzi villájába, Ferenc József egykori vadászkastélyába. Krúdy a meghívásokat elfogadta, 1925-ben és 1926-ban is járt Hatványoknál. 32. Krúdy Gyula arcképe Diskay felvétele. Budapest, Hűvösvölgy, 1925. július. Eredeti fénykép. 205 x 160 mm. Paszpartuval: 317 x 239 mm. Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti Tára ltsz • 2684 A kép jobb alsó sarkában cégbélyegző: „DISKAY/TELEFON/J 50 89 / RÁKÓCZI u. 74/ BPEST". A paszpartu jobb oldalán Diskay ceruzaírása: „Diskay 925.". Közli: Tóbiás Áron: i. m. 250. 1. Képaláírás nélkül. 33. Krúdy Gyula betegágyon Ismeretlen fényképész felvétele. Budapest, Liget Szanatórium, 1926 vagy 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalom