V. Nyilassy Vilma szerk.: 1823–1973 Petőfi (A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 10. Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1973)

Névmutató

Orlai (vagy Orlay) Petrich Sorna 24, 37— 54, 61, 85—93, 99—101, 110 Osvald Ferenc 135 Osvát Ernő 197 Otto (?) 72 Pákh Albert 12, 107—110, 126, 128 Pándi Pál 24, 58, 80, 81, 119. 123, 127, 135, 136, 145, 161 168 Pannonius, Janus 179 Pap Endre 155 Pap Dienes 92, 95, 97 Perczel Mór 136 Petion de Villeneuve, Jérôme 46, 48 Petőfi István 40 Petőfi Zoltán 40 Petrechevich Horváth Lázár 138 Petrovics István 54 Prielle Kornélia 73 Pukánszky Béla 179 Pukánszkyné Kádár Jolán 57, 67, 68, 93, 97, 101—103 Pulszky Ferenc 108 Puskin, Alekszandr Szergejevics 16 Ráday Gedeon 57, 83 Radnótfáy Nagy Sámuel 65 Rafael 206 Raimund, Ferdinand 65, 72, 81 Rakodczay Pál 93, 97, 101—103 Raupach, Ernst 62—70, 74, 75 Rédey Tivadar 74 Reök (vagy Rökk) István 132 Révai Miklós 167 Riedl Frigyes 145 Riskó Ignác 113 Robespierre, Maximilien 43, 46, 48 Roland, Jean Marie de la Piatiere 42, 46 Romani, Felice 63—65 Rossi, Gaetano 63, 65 Rózsavölgyi Márk 65 Saáry Dienes 88 Salkovits Mihály 53 Salkovits Péter 53 Sámuel Alajos 135 Sárosy Gyula 108, 113, 120, 126, 128, 138 Sartre, Jean-Paul 76 Sass István 53, 54, 84 Scitovszky János 134 Seribe, Eugène 62, 65, 70, 72, 93 Schiller, Friedrich 66, 67, 69, 77, 80, 92, 96 Schlegel, Friedrich 77 Schodelné 58, 82—84, 114 Schöpflin Aladár 187, 194, 197, 198, 200, 204, 206 Schulek Gusztáv 120 Sedlák Imre dr. 108 Segnie, Henri 144 Shakespeare, William 56, 63, 69, 75—77, 80, 93, 95, 103, 104, 114, 143, 146, 200 Shelley, Percy Bysshe 168 Sindroczk Pál 137 Sdmoncsics János 83 Simunchich Ignác 135 Sipos István 58 Soltész Ferenc 120 Somogyi Károly 135 Somogyi Sándor 65 Sőtér István 8, 80, 81, 145, 165, 191, 192, 206 Spartacus 177 Spira György 193 St. Just, Antoine 43, 46 Sulyánszky Antal 135 Szabó Dezső 192 Szabó József 58, 68, 71, 87 Os. Szabó László 205 Szabó Lőrinc 153, 179 Szakái Lajos 113 Szákffy József 90, 93, 102 Szalay László 169, 170 Szaniszló Ferenc 135 Szántófy Antal 135 Szász Zoltán 192—194 Szathmáryné Farkas Lujza 90—92, 97 Szeberényi Lajos 62, 86—88, 103, 109— 111, 113 Széchenyi István 161 Szegedy-Maszák Mihály 177 Székács József 113 Szekeres László 137 Szemere Miklós 97 Szemére Pál 169, 170 Szendrey Júlia 18, 40, 46—48

Next

/
Oldalképek
Tartalom