Baróti Dezső szerk.: A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1963 (Petőfi Irodalmi Múzeum–Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest, 1963)

Névmutató

CaiI lois, Roger 30 Carnot, Lazare 97, 98 Cassel, Paulus 30 Chenon, Reya 171, 173 Chopin 39 Czigány Dezső 133, 136 Czuczor Gergely 129 Csaplár János 154 Csató Pál 136 CsávóIszky Lajos 83 Csemegi Károly 164 Csernátony Lajos 79 Csokonai Vitéz Mihály 100, 124, 126, 136 Darwin 48 Day ka Gábor 123, 124 Deák Ferenc 72—86, 164 Degré Alajos 127, 164 Dékány András 119 Démokritosz 94 Descartes 90, 94, 96 Dési Huber István 134 Dessewffy Emil 164 Dickens 11 Diderot 90, 94 Divald Kornél 129 Döbrentei Gábor 87, 124, 126, 127, 164 Dobsa Lajos 127 Donát Gyula 127 Dugonics András 127 Dutka Ákos 30, 32, 59 Dzurányi László 13 Éber László 124 Ehrenreich Ádám 124 Einsle, Anton 127, 129 Elek Artúr 17 Éluard, Paul 25 Ender János 129 Engels Frigyes 27, 97 Enyedi Lukács 139 Eötvös József 126, 127, 128, 164 Epikurosz 90—92 Erdélyi Ferenc 134 Erdélyi József 16 Ernst Lajos 132, 134 Fábián Gábor 164 Fábry János 147 Fáncsy Lajos 103, 120, 121 Faragó József 105 Farkas Gyula 13 Farkas Imre 54 Farkas Zoltán 17 Fáy András 126, 128 Fazekas Mihály 99—101, 104—107, 109, 111, 118, 120, 122 Féja Géza 13, 14 Fejős Imre 126 Feleky Géza 134—136 Fémes Beck Vilmos 136 Fénélon 88 Fenyvessy Ferenc 128 Fenyő Miksa 8—10, 12, 14, 18 Ferenczy Béni 128, 129 Ferenczy Imre 107 Ferenczy István 126 Ferenczy Teréz 127 Ferenczy Valér 17 Ferenczi Zoltán 84, 132, 150, 156, 160 Ferraris Artúr 132 Fiath János 164 Fodor Gerzson 167 Fodor Zoltán 151 Földi Mihály 9, 12, 16, 17 Forgács Antal 169—173 Fraknói Vilmos 174 Freeskay János 148 Freud József 170, 172 Füger Henrik 124, 127 Fürst Sándor 169 Gaál József 104, 168 Gábor Móric 136 Galilei 94 Gara László 13 Garay János 127, 164 Gauguin 30 Gautier, Claude 39 Gellért Hugó 8, 12, 25 Gellért Oszkár 8—14, 25—26 Gereblyés László 170 Gergely Pál 151 Ghyczy Kálmán 72—79, 86 Giorgione 30, 40 Girtanner, Christoph 91, 96 Glatz Jakab 124 Glatz Oszkár 134 Gomery, Imre 170, 172 Go rove István 163 Gregor, Joseph 30, 100 Gulyás Pál 20 Gvadányi József 127 Gyenes Gitta 134 Gyöngyösi István 124 Győri Dezső 13 Gyulai Pál 126, 127, 143, 164 Halász Ignác 105 Hanák Péter 71, 79 Hatvány Lajos 39, 156 Havas Endre 170, 173 Heckenast Gusztáv 72, 127, 164 Hegedűs Nándor 27, 38 Hegedűs Sándor 74, 79 Hegedűs Sándorné I. Jókay Jolán Herczeg Ferenc 131, 132 Hermann Lipót 17 Hermann Ottó 85 Hevesi Sándor 16, 17, 21 Hevesi Simon 13 Holbach 88—90, 94 Höllrigl József 134 Hont Ferenc 121

Next

/
Oldalképek
Tartalom