Déry Tibor: Szép elmélet fonákja (Déry Archívum 17. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2002)

1947

nem mer nyíltan szövetségre lépni egy közéleti gondolattal s azokkal, akik ezt vég­hez igyekszenek vinni, amely riadozik attól, hogy felelősséget vállaljon embertársai hibáiért, s többre becsüli a maga ingatag s terméketlen feddhetetlenségét a közös sorsvállalás becsületénél. Én, aki mesterségemet, az írást mindennél többre becsülöm tartom, büszke vagyok arra, hogy vendégeinkkel egy párthoz tartozom, s megindul­tan köszöntöm őket. Keszi Imre: Gyávaságnak és álírói finnyáságnak tartanám, ha nem politizálnék Beszélgetés Déry Tiborral Először: Szabad Nép 1947. aug.3. 175. sz. 9. Tárgyi és életrajzi vonatkozások: a lassan a Szabad Nép háziszerzőjévé váló író alakjának további népszerűsítése. Az interjú színhelyéül szolgáló lakás: V. Rudolf (ma Jászai Mari) tér 3. III. em. 12., ahol Déry és felesége, Oravecz Paula 1946. augusztus 6. és 1952. januárja között lakott. A barát, aki A befejezetlen mondat gépiratát a háború idején átvette ­Illés Endre (1902-1986), az interjú időpontjában a Révai Kiadó mun­katársa. Ezzel kapcsolatos emlékeit I. I. E.: Odüsszeusz. = Kortárs 1974. okt., 10.sz. 1532-1539. - A megőrzésre átadott gépiratok kereséséről l. Oravecz Paula: Kéziratkeresés Déryvel, 1945-ben. = Négy Évszak 7990. 2.sz. 49-51.) - A befejezetlen mondat Csepelen játszódó jeleneteihez Déry minden valószínűség szerint Chalupka Ist­vántól kapott indítékokat. Csepeli címe (Szebeni u. 9.) már az 1931—1937-es évek ún. „fekete noteszében" megtalálható. (L. A Halál takarítónője a színpadon. Bp., 2001. 281.) De neve szerepel a negyve­nes évek közepének jegyzékében is, immár új címmel: Domb u. 7., I. a hagyaték 64., Naplók, jegyzetek, interjúk egységét. A Pester Lloyd által megszakított folytatásos regény - Az átutazó, né­metül: Ein Fremder. A lapból kimaradt szövegét l. sorozatunk már idé­zett kötetéhen: A Halál takarítónője a színpadon. Az interjúban említett új színdarab az Itthon című; fogadtatásának kérdései a továbbiakban még visszatérnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom