Kalla Zsuzsa: Beszélő tárgyak. A Petőfi család relikviái (Budapest, 2006)

Katalógus

156. © 1. Arany János nemzeti színű karszalagja, Petőfi ajándéka 4- Selyemszövet 5. Hossza: 37 cm; szélessége 4 cm 6. Ép 7. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára (Budapest) 8. Leltári száma nincs, a II. emeleti raktár vas- szekrényében őrzik. 9. A hajtásoknál gyűrött piros-fehér-zöld szalag, gombostűnyomok látszanak a szöveten. 10. Széli Piroska ajándéka 12. A karszalag egy 11.5 cm X 7 cm-es fekete szegélyes fehér borítékban található, két másik tárgy- gyal együtt. Lásd a 155. sz. tárgynál. 13. „Kedves Sándorom! Vedd szives kézszorítá­somat polgári dicső küszdelmeidért! Nem követke­zett ugyan még rám a levélirás: de meg nem állha­tom hogy örömem s büszkeségem teljében fel ne kiáltsak: ’O et delicium et dulce decus meum!’ [„Oh, én gyönyörűségem és édes büszkeségem!”] Add át kézszorításomat s ölelésemet a lelkes Jókai Mórnak is.” Arany János levele Petőfinek. Szalonta, 1848. márc. 26. Pest, 1848. 03. 15. 157. © 1. Arany János kokárdája, Petőfi ajándéka 4- Selyemszövet, üveggyöngy 5. Átmérője: 6 cm 6. Ép 7. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára (Budapest) 8. Leltári száma nincs, a II. emeleti raktár vass- jekrényében őrzik. 9. Piros-fehér-zöld selyemszalagból kézzel varrt kokárda, közepére piros, fehér, zöld, sárga és óarany gyöngyökből fűzött címert ragasztottak. Fehér vá­szon alap. 10. Széli Piroska ajándéka 12. A kokárda két másik emlékkel együtt egy fe­kete szegélyes fehér borítékban van. Lásd a 155. sz. tárgyat. 13. „Barátom Sándor! Jól tudom, hogy sem időd sem kedved mostan illy közönös dolgokkal vesződ­ni, mint például ezen simplex költemény, mit tőlem veszesz [értsd: a Toldi estéje]; azt is tudom, hogy e forradalmi időszakban semmi hatása nem lesz an­155, 156, 157 nak a közönségre s önnön szavai szerint ’hangja zaj­ban vész el / Mint ha mennydörgésben árva méh döngécsel;’ azért nem is akarám azt még egy dara­big felküldeni: de véletlenül alkalom adatván (mi innen nagy ritkaság) felbontám a borítékot, melly- ben azt a könyvkötőhöz Váradra akartam útasitni, és sajátkezűleg összeöltve lapjait, ime küldöm. Te léssz szives azt befűzetni - Emich vonja le a szám­adás során. Az ajánlást jónak láttam úgy tenni, a mint van, ha eldobnád annyit legalább hagyj meg belőle ’Petőfi Sándornak.’ Ezt igénylem barátságod­tól; annyival inkább, mert úgy lehet ez utolsó köl­teményem, s ha ezt el nem fogadnád, nem lenne al­kalmam mást ajánlani neked. A magyarok istene áldjon meg, igaz szivéből kívánja barátod s polgár­társad Arany János” Arany János levele Petőfinek. Szalonta, 1848. ápr. 1. Pest, 1848. 03. 15. 158. O 1. Egressy Gábor kokárdája 4- Selyemszövet, papír, üveggyöngy 5. Magassága: 5 cm; szélessége: 7,5—8 cm 6. A szalag foszladozik, kopott 7. Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest) 8. R. 90.25. 9. Piros-fehér-zöld selyemszalag lapos csokorba hajtogatva. Közepén kongré alapon piros-fehér-zöld gyöngyből kézzel hímzett koronás magyar címer arany kontúrozással. 10. Az 1973-as „Petőfi és kora” kiállításon szere­pelt „Egressy 1848. III. 15-én este viselte” felirattal. 12. Valószínűleg a Petőfi Társaság gyűjtése, „...el­érkezett márciusnak idusa! E napra már atyám ba­juszt és szakállt növesztett, piroshajtókás, pitykés gombos kék dolmányt viselt, vöröstollas pörge ka­132

Next

/
Oldalképek
Tartalom