Antall József – Buzinkay Géza szerk.: Népi gyógyítás Magyarországon / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 7-8. (Budapest, 1975)

Vajkai Aurél: Egy kéziratos orvosló könyv

EGY KÉZIRATOS ORVOSLÓ KÖNYV VAJKAI AURÉL Az 1900-as évek elején Berhidáról egy kéziratos orvosló könyv került az akkori Veszprémvármegyei Múzeumba. Szakadozott bőrbe kötött kéziratos könyv, az első oldalán több bejegyzéssel: Doktor könyv vagyis Gyógyító­könyv amelyben minden orvosság meg vagyon írva arra próbálja meg akinek melyik szükséges. 1798. — Fekete Mihály doktorkönyve. — Doktor­könyv. Lóorvos. Jágerkönyv. — Fekete Mihály pénze árára. Ezen könyv 1855. — Bevezetőben 26 oldal alfabetikus tartalomjegyzék, ezt követőleg: A kü­lönb féle orvosságok. 66 oldalon az egyes betegségek következnek minden rendszerezés nélkül, gyógymódjaikkal, de közbe-közbe egyéb is (Pl. Essen­tia, Fürdő, Ridiculum, Szegfű, Fenyőmagolaj, Kénkőbalzsa,m, Kassai vá­szon.) Ezután 26 oldalon növények és fák gyógyhasznai következnek, majd 19 oldalon A' lovak betegségekrül való orvosságok c. rész. A Második rész újból az ember betegségeivel foglalkozik, hasonlóan az első részhez, 81 ol­dalon. De ebbe is beékelődnek egyébek, mint pl. Büdös bor ellen, Rosvirág haszna, Anis, Utifíí, Bogáncskoró, Gesztenye, Málva, Kőolaj. A Harmadik rész 16 oldal, szintén betegségeket tartalmaz, amit 2 oldal tartalomjegyzék követ. Az utolsó 24 oldal gyakorlati tanácsokat tartalmaz, elszórva még néhány betegségre vonatkozó résszel. A tanácsok közül 29 a mezőgazda­ságra, 16 a vadászatra, 33 a halászatra vonatkozik, 33 pedig vegyes tar­talmú. 1 Számos kéziratos orvosló könyv ismeretes, s úgy látszik, hogy főleg a XVII—XVIII. században terjedtek el, amikor a különböző házipatikák, or­vosló könyvek megjelentek. Kétségtelen, hogy a kéziratos könyvek anya­guk nagy részét az orvosló könyvekből és egyéb „Varázskönyvek"-ből (Zau­berbuch) merítették, ennek bizonyítására mutatok be részleteket a ber­hidai kéziratból. A régi orvosló könyviekben, kéziratokban szereplő beteg­1 E rész megjelent: Vajkai Aurél: Hiedelmek egy kéziratos orvosló könyvben. Ethn. 1941:111—117. — Néhány példa a gyűjteményből: Gyümölcsfát ültetni. Puskás embernek, hogy az vad megmaradgyon. Hogyha az puskádat megkötik. Hogy senki ne lásson. Az kincset, hogy föl találd. Ridiculum.

Next

/
Oldalképek
Tartalom