Antall József – Buzinkay Géza szerk.: Népi gyógyítás Magyarországon / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 7-8. (Budapest, 1975)

Hoppál Mihály—Törő László: Népi gyógyítás Magyarországon (magyar és angol nyelven)

M. Hoppá —L. Törő: Ethnomedicine in Hungary 113 Cs. Pócs Éva 1967 „Földanyám, csak neked panaszlom..." ("I Complain only to You, my Mother Earth") Világosság. 8:1 Cs. Pócs Eva 1968 A magyar ráolvasások műfaji és rendszerezési problémái (Formai and Types of the Hungarian Magical incantations) NK—NT. 1:253—280. Czimmer Anna 1948 Orvosi vonatkozású néprajzi adatok Kalotaszegről (Ethnographical Data Referring to Medicine from the Kalotaszeg region, Transylvania) Kolozsvár Décsy Gyula 1956 Egy XVII. századi szlovák orvosi irat (A Slovakian Medical Paper from the 17th Century) Budapest Demkó Kálmán 1894 A magyar orvosi rend története (The History of Hungarian Medical Society) Budapest Diószegi Sámuel 1813 Orvosi füveskönyv, mint a Magyar Füveskönyv praktikai része (Medical Herbal, as the Part of the Hungarian Herbal) Debrecen Diószegi Vilmos 1957.A Dobbal való kötés-oldás (Binding and Solųtion by Drum) Népr. Közi. 2:1—2:128—234. Diószegi Vilmos 1957.B „Visszafelé számláló" ráolvasások (Magic Formulas by Counting Backwards) Népr. Közi. 2 :3—4 :162—173. Diószegi Vilmos 1958 A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben (The Relics of Shamanism in the Hungarian Folk-Culture) Budapest Diószegi Vilmos 1960.A Az „agos gyerek" a bukovinai székelyeknél (The Hairy-born Child in the Beliefs of Bukovinian Szeklers) Népr. Közi. 4:1:87—92 Diószegi Vilmos 1960.B. Embergyógyítás a moldvai székelyeknél (Curing of the Szeklers in Moldavia) Népr. Közi. 4:3—4:35—124. Diószegi Vilmos 1960.C A magyar néphagyomány és a sámánhit kapcsolatai (The Hungarian Folk-Traditions Connected with Shamanism) MéH. 1—11:269—200. Diószegi Vilmos 1962 Sámánizmus (Shamanism) Budapest Ecsedi István 1929 A kilences szám a debreceni ember babonáiban (The Number 9 in the Superstitions of the Inhabitants of Debrecen) Népünk és Nyelvünk. 2:118—119. Enyedi János 1801 Falusi emberek patikája (The Pharmacy of Rural People) Kolozsvár Erdődi Józs»ef 1954 Egy babona európai útja. Frászkarika. (The Channels of a European Superstition. "Frighten Ring") MNy. L:83— 90. Ernyei József 1908 A „Házi különös orvosságok" szerzői és forrásai. (The Sources and Authors of the Book: "Home-made Special Medicines'") Ethn. 19:34—35. Ebner Sándor 1931 A zselici „csontrakók" és „öntőasszonyok". (The "Bone-Setters" and "Pouring Women" in SW Hungary, Zselic) Ethn. 42:140—148.

Next

/
Oldalképek
Tartalom