Magyar László szerk.: Orvostörténeti közlemények 158-165. (Budapest, 1997-1998)

BARÁTOK, MUNKATÁRSAK, TANÍTVÁNYOK — FRIENDS, COLLEAGUES AND DISCIPLES - Kölnei Lívia: A Tizennégy Segítőszent kultusza a középkori Magyarországon

Ókeresztény kori katonaszentek: 1. Szent Achatius (magyar névmegfelelője néhol: Ákos) Élete; passiója: O volt a Hadrianus idején (117—138) kivégzett és tüskés bozótba vetett tízezer vértanú vezetője. Kultusza, védnöksége: Halálfélelemben, kétségekben, súlyos betegségekben hívták segít­ségül. Emléknapja június 22. Attribútumai: Tövises ággal, kereszttel vagy töviskoronával, lovagként vagy fejedelem­ként (ritkán püspöki ornátusban) ábrázolták. 2. Szent Eustachius (Euszták) Elete: Traianus császár egyik hadvezére volt a legenda szerint. Hadrianus császár idején halt vértanúhalált. Megtérésének körülményei csodásak: vadászat során egy szarvast üldö­zött; az állat egyszer megtorpant és agancsai között láthatóvá vált a kereszt a megfeszített Krisztussal. Az élmény hatására kereszténnyé lett. Az epizód jól ismert mitikus motívumot tartalmaz: az agancsa között keresztet viselő csodaszarvas pogány eredetű krisztianizált figurajelképezheti magát Krisztust. Megjelené­se több híres történelmi személy életrajzában előfordul, általában Isten kegyelmének, veze­tésénekjeleként. Kultusza, védnöksége: Eustachiushoz a kegyelmi csoda folytán mindenféle bajban for­dulhattak. Katona-mivoltából és szarvascsodájából következően katonák, vadászok, erdé­szek is védőszentjüknek tekintették. Emléknapja szept. 20. Attribútumai: Szarvasfej, agancsában kereszttel vagy feszülettel, valamint vadászkutyák. 3. Szent Sebestyén Ritkán fordul elő a segítőszentek között. Élete, passiója: Diocletianus testőrkapitánya volt, titokban gondját viselte rab kereszté­nyeknek. Amikor kitudódott, fához kötve lenyilazták, de túlélte. Vádolta a császárt keresz­tényellenességéért, ezért halálra verték. Kultusza, védnöksége: Lövésztársulatok, valamint számos testvérület és kézműves céh védőszentje volt. A nyilazását ábrázoló képek hatására pestisszentként kezdték tisztelni, főleg a XIV. századi nagy járványok óta („pestisnyilak", „istennyila"). Egyéb emberi vagy állati járványok idején is segítségül hívták. Népszerűségét növelte, hogy többször átélte a halált, vagyis „feltámadt" — ez misztikus jelleget kölcsönzött alakjának. Attribútuma: Fához kötözve, testében nyilakkal ábrázolták. Ókeresztény orvos-szentek: 1. Szent Pantaleon Élete: Rómában nagy Nikomédiában orvos volt, állítólag maga Maximianus császár is igénybe vette szolgálatait. Megtérése után buzgó hitterjesztő lett. Kínzásai közé tartozott kezeinek a fejéhez erősítése szögekkel. Maximianus császár idején lefejezték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom