Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 107-108. (Budapest, 1984)

ADATTÁR - Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban (1796—1817)

kusa lévén, Kitaibel adatai teljesen hitelesek, és így a közölt magyar növénynevei és meg­jegyzései tudománytörténeti, nyelvészeti és etnobotanikai szempontból egyaránt jelentős értéket képviselnek. Magyar—latin névjegyzék [almafajták:] két-ízű-alma — Ungvár (03 Ber; DK 817) kormos Alma — Beregszász (03 Ber; DK 795) molnár alma — Ungvár (03 Ber; DK 817) Arany Gyökör 1 Lilium martagon — Nagybánya (96 Marm; DK 100) Aranyos Pátrácz: Asplenium trichomanes — Sümeg (96 Bar; DK 415) Aszat: Carduus s. Serratula arvensis [= Cirsium arvense] — Zólyom vm. (04 Arv; DK 875) Aszszop: Carduus acanthoides — Magyarád (04 Arv; DK 896) Baldrian: Valeriana officinalis— Máramaros vm. (96 Marm; DK 156) Ballang Kóró: Salvia aethiopis — Veszprém (99 Bar; DK 343) Ballangó: Satsola kali — Bag (10 Par; GK 279) [Bangita -*• Bongita] Bárán pirosító: Anchusa [= Alkanna] tinctoria — Izsák [?] (00 Ban; GK 279) Barkocza: I. Crataegus Sorbits] torminalis — Szokolya (03 Ber; DK 761 ); II. Sorbus aucuparia — Tállya (03 Ber; DK 735); Sorbus domestica — Tállya (03 Ber; DK 735) Barkocza fa, Barkóczafa: I. Crataegus [= Sorbus] torminalis — Várpalota, Veszprém (99 Bar; DK 338, 343); II. Crataegus [= Sorbus] aria — Badacsony (99 Bar; DK 398) Bellendek: Atropa belladonna — Csurgó (99 Bar; DK 420) Bellindek: Hyoscyamus niger — Izsák (00 Ban; DK 485) Bendyele [I. még Böngyele]-: Typha latifolia — Szolnok (98 Magn; DK 286) Berkenye: I. Sorbus aucuparia — Szitnya (04 Arv; DK 876); If. Sorbus domestica Tállya (03 Ber; DK 735) Bogácskóró: Centaurea scabiosa — Tállya (03 Ber; DK 735) Bongita: Lónkéra xylosteum — Badacsonytomaj (99 Bar; DK 398; „Bangita" GK 279) Borostyán: Hedera helix — Nagyharsány (99 Bar; DK 449, HK 61); Tállya (03 Ber; DK 737) Borvirág: Spiraea filipendula [= Filipendula hexapetala] — Tállya (03 Ber; DK 735) Böífedek [= pöfeteg]: Lycoperdon bovista [= Calvatia maxima: Langermannia giguntea] ­Heves: Hatrongyos (03 Ber; DK 719; „BufTadék" GK 279) Böngyele: 2 Typha latifolia — Temes vm. (10 Ban; GK 279) [BufTadék Böffedek] Burgonya: Solanum tuberosum — Sümeg (99 Bar; DK 416) Büdes-Székfü: Lepidium ruderale — Örkény (98 Magn; GK 279) Büdös hársfa: 3 Tilia parvifolia [= cordeta] — Pécsvárad (99 Bar; DK 459; HK 92); Váralja, Böhönye (08 Slav; GK 279; HK 97) Bükfa: Fagus sylvatica — Mátra (KV 114) Büreg: Conium maculatum — Csurgó (99 Bar; DK 419) Czirok: 1 Holcus sorghum + H. saccharatus [= Sorghum vulgare ^-ssp. saccharatuni] — Pécsvárad (99 Bar; DK 462; HK 94) Czitrom-fü: Nepeta citrina [= Melissa officinalis] — Nagyvárad (98 Magn; DK 245); Tokaj (03 Ber; DK 745) Csádé:"' Poa [= Glyceria] aquatica — Selmecbánya (04 Arv; DK 898) Csalla:- Typha sp. — Heves: Hatrongyos (03 Ber; DK 719; „Csella" GK 279) Csati:« Carex sp. — Tállya (03 Ber; DK 739) [Csella - Csalla] Cseplye: A vena [= Arrhenat herum] elatior — Tállya (03 Ber; DK 739) Cserebi Dohán: 7 Nicotiana rustica — Babócsa (99 Bar; DK 425)

Next

/
Oldalképek
Tartalom