Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 81. (Budapest, 1977)

KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK - Gerevich József—Ungvári Gábor: Gulácsy Lajos betegségének kultúrtörténeti vonatkozásai

4. Bálint Aladár: A dekadens festő életrajza. Nyugat, 1922, XXII, 1108— 1110. 5. Bálint Endre : Hazugságok naplójából. Bp. 1972, 28. 6. Bálint Lajos: Ecset és véső. Bp. 1973, 20—40, 154. 7. Bányász László : Márffy és Gulácsy képei. Ország-Világ, 1907, 257—258. 8. Bernáth Mária: A szecesszió fogalma és helye a tudománytörténetben. In: Művészet­történet, tudománytörténet. Főszerk. Aradi Nóra. Bp. 1973, 112. 9. B. Gy. (Bálint György): Gulácsy Lajos és Liebl Ervin kiállítása. Magyarország, 1936. X. 2., 9. 10. Bodri Ferenc: Gulácsy Lajos fényképei. Fotóművészet, 1970, 3, 22—24. 11. Bodri Ferenc: Gulácsy-portré. Életünk, 1970, 5, 437—448. 12. Bodri Ferenc: Gulácsy-portré. Életünk, 1970, 6, 536—544. 13. Bojár Iván: Szabadi Judit: Gulácsy. Magyar Hírlap, 1969. IX. 18. 14. Boros Ferenc: Ismeretlen adatok Gulácsy Lajosról. Magyar Művészet, 1936, 381 — 382. 15. Bozóky Mária: Gulácsy Lajos (1882-1932). Vigília, 1973, 11, 731-734. 16. Bölöni György: Ady—Juhász—Gulácsy. In: Juhász Gyula 1883—1937. Szerk. Paku Imre. Bp. 1962, 150-151. 17. Branyiczky Dezső: A váradi szépnapok. In: Juhász Gvula 1883—1937. Szerk. Paku Imre. Bp. 1962, 153-154. 18. Croce, Benedetto: (1932—1933): Történelem és szabadság. Századunk, 1940, 116. 19. d.: A Nemzeti Szalon kiállítása. Magyar Hírlap, 1902. X. 5., 9. 20. Dékány András: Gulácsy Lajos emlékkiállítása a Tamás-Galériában. Magyarság, 1933, I. 15. 21. Dénes Zsófia: Gulácsy. Ünnep, 1936, N-42. 22. Dutka Akos: Gulácsy Lajos művészete. Temesvári Hírlap, 1912. X. 13., 6. 23. Dutka Ákos: A „Holnap" városa. Bp., 1964, 170-173, 176—179. 24. Dutka Mária: Dal a rózsatőről. Gulácsy Lajos emlékkiállítása. Tükör, 1966. VI. 7. 25. Eisler Mihály József: Gulácsy Lajos. Magyar Művészet, 1933, 65 — 70. 26. Elek Artúr: Gulácsy Lajos (Az Ernst-múzeum kiállítása). Nyugat, 1922, XV, 1177— 1178. 27. Elek Artúr: Gulácsy Lajos. In: Művészeti lexikon, szerk. Éber László. Bp. 1935. 425. 28. Erdély Miklós: Nakonxypánban hull a hó. Művészet, 1967, 8, 20. 29. Farkas László : A „Virágfakadás". In: Juhász Gyula 1883— 1937. Szerk. Paku Imre. Bp. 1962, 74-75. 30. Farkas Zoltán: Kiállítások. Nyugat, 1933, 205. 31. Fencsik Flóra: Itália elborult szerelmesének . . . Esti Hírlap, 1966. VI. 25. 32. Fóthy János: Két halott festő. A Nemzeti Szalon kiállítása. Pesti Hírlap, 1936. X. 3. 33. Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Bp. 1974, 23, 155, 178, 179. old. 34. Füst Milán: Párbeszéd Gulácsiról. Nyugat, 1909, 454. 35. Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. Bp. 1935 243-244. 36. Genthon István: Magyar művészet a századforduló idején. Bp. 1962, 50—51. 37. Gombosi György : Új magyar rajzművészet. Rippl Rónaitól a nyolcakig. Bp. 1945. 38. Gulácsy Lajos : Virágünnep vége. Nagyváradi Napló, 1909. VI. 13., 9. 39. Gulácsy Lajos: Tűnődés. Egyetemi lapok 1909. X. 28. 40. Gulácsy Lajos: Álmok egy alvó tárlaton. Egyetemi lapok, 1909. XI. 25., 15. 41. Gulácsy Lajos : Művészház. Egyetemi lapok. 1910. I. 10. 42. Gulácsy Lajos: Impresszionisták a Művészházban. A Hét, 1910. V. 1., 294—295. 43. Gulácsy Lajos: Emília arcképe. Egyetemi lapok, 1910. I. 10. 44. Gulácsy Lajos : Faragott kép Paulinéről. Egyetemi lapok, 1910. IX. 30. 45. Gulácsy Lajos : Úti emlékezés. Egyetemi lapok, 1910. IX. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom