Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 75-76. (Budapest, 1975)

TARTALOM JUBILEUM Előszó (Schultheisz Emil) ............................................ 13 Faráéi László : A magyar orvosképzés és továbbképzés 30 éve ............. 15 Réti Endre : A népesedéspolitika és családtervezés néhány szemléleti kérdése 27 TANULMÁNYOK Kaiser, Wolfram : Német—lengyel orvostudományi kapcsolatok a 17—18. század­ban (német nyelven) 41 Moess Alfréd : Az 1739—40. évi pestisjárvány a távolból és közelről ......... 59 Batári Gyula : A „Tudományos Gyűjtemény" orvosi vonatkozásai ......... 85 KISEBB KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK Spielmann József : A kartéziánus szemlélet sodrában ...................... 99 Duka Zólyomi Norbert : A magyarországi orvostudományi fejlődés gócpontjai a nagyszombati orvostudományi kar megalapítása előtt ................... 109 Birtalan Győző : Weszprémi István orvosi szemlélete ..................... 121 Vida Tivadar : A 33 éves Weszprémi István javaslata a pestisoltás megkísér­lésére ............................................................ 125 Fazekas Árpád : A bábaellátás története Szabolcs-Szatmár megyében ....... 137 Szőkefalvi-Nagy Zoltán : Újabb adatok Rácz Sámuel életrajzához 147 ADATTÁR Hippokratész: A terméketlen nőkről. Fordította: Nagy Ferenc .............. 151 Weszprémi István: A pestisoltás szükségének vizsgálata. Fordította: Vida Tivadar 171 Csiha Antal—O. Szabó Döme : Weszprémi István regulái az egészség fenntar­tására 193 Kapronczay Károly : Fodor József és Rózsahegyi Aladár levelezéséből ....... 203 Gács András : Ritka tárgyi emlék Magyarországon a szemüveg történetéből ... 213 SZEMLE KÖNYVEKRŐL Bauer, V. H.: Das Antonius-Feuer in Kunst und Medizin. Berlin, 197!i. ( Grynaeus Tamás) 217 Bickel, Marcel H. : Marceli Nencki 1847—1901. Bern—Stuttgart —Wien, 1972. (Vida Tivadar) 218 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom