Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 75-76. (Budapest, 1975)

TANULMÁNYOK - Moess Alfréd: Az 1739—40. évi pestisjárvány a távolból és közelről

AZ 1739 —40. ÉVI PESTISJÁRVÁNY A TÁVOLBÓL ÉS KÖZELRŐL MOESS ALFRÉD ysmeretes, hogy az utolsó országos pestisjárvány az 1737—1744. években pusz­tított hazánkban. A középkortól az 1831. évi első nagy kolerajárványig Magyarországon dúló járványokról kitűnő áttekintést nyújt Schultheisz Emil— Tardy Lajos 1 ; a szerzők 1554-től 1795-ig táblázatban is összeállították a jár­ványokat (p. 284—286), ahol külön tüntetik fel az 1737—40., az 1742. és az 1744. évi pestist, míg a szövegben (p. 299) összevonva említik az 1737—44. évi jár­ványt, mint a pestisnek az egész országra kiterjedő utolsó felbukkanását, amelynek több mint 300 000 ember, azaz az ország lakosságának 10%-a esett áldozatul. A pestissel foglalkozó egykorú magyar nyelvű munkák közül kettőt említünk meg: a jeles győri orvosnak, Gömöri Dávidnak 1739-ben Győrben megjelent „Orvosi Tanátslás"-át 2 és Madai Dávid Sámuelnek ugyanez évben Halléban kiadott „Szükséges oktatás"-át; 3 ezek a munkák azonban — mint címükből is kitűnik — orvosi tanácsokat adnak a pestis elleni védekezés kapcsán, és nem tájékoztatnak a járvány lefolyásáról, valamint az áldozatok számáról. A rendelkezésünkre álló adatok aligha hagynak kétséget aziránt, hogy az utolsó országos pestisjárvány 1739-ben érte el tetőfokát, és 1740-ben ismét erőteljesen lépett fel — a kortárs kifejezésével élve; újból „kicsírázott" —, míg 1742-ben és 1744-ben már csak késői fellobbanásokkal van dolgunk. A PESTIS A TÁVOLBÓL; NEMESCSÓ A pestis az említett évek során Vas megyét nem érte el, és így Kőszeg és kör­nyéke is mentes maradt a járványtól. A Kőszegtől néhány kilométerre fekvő Nemescsó evangélikus gyülekezetének lelkésze, Sartoris János — Nemescsó artikuláris hely lévén, a gyülekezeti élet a 18. században is folytonos maradt — 1 Schultheisz, Emil—Tardy, Lajos: Short History of Epidemics in Hungary until the Great Cholera Epidemic of 1831. Centaurus (Copenhagen), 1966, Vol. 11, No. 4. 2 Gömöri Dávid: A pestisről váló orvosi tanátslás. Győr, 1739. 3 Madai Dávid Sámuel: Szükséges oktatás miképen kiki e mostani bé hatott dög­halálban és elragadó betegségekben Isten kegyelme alatt magát őrizheti és orvo­solyhatja némely hihető relatiókkal egyetemben. Halle, 1739.

Next

/
Oldalképek
Tartalom