Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 62-63. (Budapest, 1971)

ADATTÁR - Ángyán János—Buzinkay Géza: Kajdacsy István és levelezése Balassa Jánossal

AD ATTÁR KAJDACSY ISTVÁN ÉS LEVELEZÉSE BALASSA JÁNOSSAL* ÁNGYÁN JÁNOS —BUZINK AY GÉZA KAJDACSY ISTVÁN ÉLETE luíeghalt Kajdacsy István tr. és k. tan. A boldogult 61 éves, s az o. közegész­n-LV 1 ségügyi tanácsnak ennek kezdetétől fogva rendes tagja volt; ezenkívül több éven át mint Pest megyének t. főorvosa működött egészen a múlt évi választásokig. Mint gyakorló orvos — különösen a férfiivarszervek bántalmainál — a közönség nagy bizalmában részesült, s egyike volt Pest legkeresettebb orvosainak. Ügyfeleivel szemközt mindig sima és előzékeny volt, mért általánosan kedveltetett. A bold, jelentékeny vagyont hagyott hátra, s végrendeletében több közhasznú intézetről emlékezett meg, így hagyott többek közt a m. t. akadémiának 20 000 forintot, a pesti szegény-gyermekkórháznak 3000 forintot, s 10 000 forintot alapítványul olyképen, hogy annak 500 Ft-os évi kamatjával a köz oktatásügy ér által évente egy szorgalmas református orvosnövendék megadományoztassék" 1 . Halálakor ezekkel a szavakkal emlékezett meg róla az Orvosi Hetilap. Kajdacsy István 2 valóban a korabeli Pest és Pest megye közismert személye lehetett. Kiderül ez a hagyatékában maradt levelekből, dedikált művekből, kü­lönböző tárgyakból és sok más forrásból is. Ennek ellenére mind kevesebbet került szóba, s alapítványainak elenyészte után, az első világháborút követően nem beszéltek róla többet. Az orvostörténelem számára jelentős művek nem kerültek ki tolla alól, és nem teremtett olyan intézményt, amely megszabhatta volna valamely orvosi szakág továbbfejlődését. Népszerűségénél és jó gyakorló orvos mivoltánál fogva azonban szükségszerűen részt vett olyan eseményekben, * Ángyán János néhai pécsi professzor évtizedeken keresztül féltve őrzött családi emlékei, Balassa János és Kajdacsy István levelezése, valamint Kajdacsy néhány ok­mánya a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár tulajdonába került. Ángyán János maga is foglalkozott a közlés gondolatával, így összeállította a levelezés anyagát, készített hozzá egy előszót, s megírta néhány oldalon Kajdacsy István rövid életrajzát. Ebből az értékes anyagból készült közleményünk, amelyet Buzinkay Géza egészített ki és rendezett sajtó alá, elkészítve a szükséges jegyzeteket is. A torzóban maradt mű befejezésével és közlésével kívánunk emléket állítani a kiváló orvostudós­nak, a humanistának és a magyar múlt emlékeiért rajongó kutatónak. (A szerk.) 1 Orv. Hetil. 1873. 17. 291. 2 Nevét többféleképp írták. Születési anyakönyvi kivonatában Kajdatsi Istvánként szerepelt, nem egy helyen előfordult Kajdácsimk írva is. A leggyakrabban előforduló Kajdacsy névalakot használjuk a továbbiakban. 13 Orvostörténeti Közlemények 62—63

Next

/
Oldalképek
Tartalom