Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 55-56. (Budapest, 1970)

TANULMÁNYOK - Dörnyei Sándor—Dörnyeiné Dapsy Henriette: Semmelweis hazai utóéletének első évtizede - II. Semmelweis közvetlen iskolája

kötetes életrajzi lexikonát (Bp. 1891 —1914) használtuk fel. Fleischerre vonatko­zóan még Bruck Jakab : Emlékbeszéd Fleischer József felett. A budapesti kir. orvosegylet 1878-i évkönyve. Bp. 1878. 45 — 61. 1. 4. Gyógyászat, 1868, 8, 17, 343. 5. Orv. Hetil. 1869, 13, 17, 283. 0. A főorvosi állásra pályáztak még: Báthory István, Kézmárszky Tivadar, Nobl József, Ráth József, Rimely Sándor, Feuer Dávid. A pályázók névsorát ld. Gyógyá­szat, 1S70, 10, 20, 336, A közgyűlési választásról Gyógyászat 1870, 10, 30, 496. 7. A budapesti kir. orvosegyesület 1878-ki évkönyve. Bp. 1878. 45 — 61. 1. 8. Tormay Károly : Pest város élet- és halálozási viszonyainak statisztikája, különös tekintettel az itt 1831, 1854/55 és 1806-ban uralgott cholera járványokra. Stat. nemzetgazd. Közi. 1867, /, 1.86 — 252. 9. Liebmann Mór : Jelentés a pesti Rókus-kórháznak Fleischer József tr. főorvos és egy. m-tnr. vezetése alatt álló szülészeti osztálya 1871. évi működéséről. Orv. Hetil. 1872, 16, 26, 447. 10. 1874-ben az Orvosi Hetilapban hetenként közölt, de csak 45 hétre vonatkozó hivatalos statisztika szerint egész Budapesten 12 055 szülés mellett 59 anya (0,5%) halt meg gyermekágyi lázban. 11. Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. 1. köt. Bp. 1953. 269. 1. 12. Eine Fünflingsgeburt. Wien. med. Wschr. 1850, 6, 28, 452 — 453. 13. Statistischer Bericht der Gebärklinik an der kk. Universität zu Pest im Schul­jahre 1855 — 56. Wien. med. Wschr. 1856, 6, 33, 534-536. 14. Császármetszés élőnél angolkóros (rachiticus) medenceszűkület miatt. Orv. Hetil. 1857, 1, 8, 120—121. 9, 134—136, 10, 153 —155. 15. A pesti egyetemi szülkórodáróli kimutatás 1856/7-iki tanév végével. Orv. Hetil. 1857, .7, 14, 213 — 216. 16. Szülészet kézikönyvül a bábák számára. Pest, 1857, Müller Gyula. 225 1. 17. Liebmann Mór: A gyermekágyi láz prophylaxisának kérdéséhez. Orv. Hetil. L883, 27, 5, 112. Legújabban foglalkozott Fleischer tankönyvével Fekete Sándor : A szülészet Semmelweis korában. Orv. Hetil. 1968, 109, 47, 2606 — 2609. 18. Az alsóbb szülészet tankönyve bábák számára. Buda, 1869, Egyetemi Ny. XIII, 240 1. 19. Gyógyászat, 1861, 1, 1, 10—11. 20. Semmelweis tanárnak gyermekágyi láz felőli tana. Gyógyászat, 1861, 1, 20, 401-406. 21. Fleischer közléseit közreadja Gustav Braun : Neuer Beitrag zur Lehre der Deca­pitation mit C, R, Braun's Schlüsselhaken. Wien. med. Wschr. 1862, 12, 5, 67 — 69. és Új adatok a magzatfejezés tanához a Braun-féle horoggal. Orv. Hetil. 1865, 9, Nő- és Gyermekgyógy. 12, 91—92. 22. Wien, med. Wschr. 1861, 11, 50, 795 — 796. A felhívásra egyébként Fleischeven kívül más magyar orvosok is küldtek beszámolót Braunnak tapasztalataikról, így a komáromi Guttmann és a miskolci Kaczander. 23. Gortvay György—Zoltán Imre : Semmelweis élete és munkássága. Bp. 1966.170, 1. 24. Dtsch. med. Wschr. 1911, 37, 13, 556. 25. Emlékbeszéd Semmelweis Ignácz tanár felett. Orv. Hetil. 1872, 16, 45, 775 — 786. 26. Legutóbb foglalkozott a kérdéssel Fekete Sándor : A Semmelweisre vonatkozó kutatások mai állása. Magy. Tud. 1968, Üj folyam 13, 7 — 8, 428—438. 27. Semmelweis Ignácz Fülöp. Bp. 1SS5. 87. 1. 28. Bruck könyvének recenziójában Wien. med. Wschr. 1885, 35, 48, 1481.

Next

/
Oldalképek
Tartalom