Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 40. (Budapest, 1966)

TARTALOM id. Kováts Ferenc : Egy kétszáz éves könyv margójára ............ 9 Duka Zólyomi Norbert : A nagyszombati orvostudományi kar hall­gatói 17 B. Lukács Ágnes : Az 1831—32. évi magyarországi kolerajárvány néhány jellegzetessége ................................... 71 Kádár Zoltán : Zsámboki „Icones ... medicorum" orvosportréi­nak hitelességéről (Különös tekintettel a Dioskorides-arckép mintaképére) ........................................... 139 Daday András: Adatok a magyarországi himlőoltás történetéhez (1825—1835) 151 Zsakó István : Három erdélyi gyógyfürdő történetének tanulságai 15!) Bolányi Imre és Palatkás Béla: Nekrológ-bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai .. — .................. 169 Adattár Stáhly Ignác tizenkét aranya (1841) (Daday András) ............ 271 A kolozsvári borbélyok munkáinak hivatalosan megszabott árai 1813-ban (Vita Zsigmond) 272 Henricus John-nak, Komárom megye orvosának levele gr, Zichy István főispánhoz ( Iványi Emma) ........................ 273 Aszklepiosz egészségisten thrák eredetéről (Wassil Bakardjiew) 274 Martinovics Ignác és a magyar orvostudomány (Katona Ferenc) 217 Magyar orvostörténeti vonatkozású kéziratok a bécsi Nemzeti Könyvtárban (Dörnyei Sándor) ......................... 279 Magyarországi hallgatók a hallei egyetem orvoskarán a XVIII. század első felében (Duka Zólyomi Norbert) 283 Könyvismertetés Norbert Duka: Ärztliche Beziehungen zwischen der Schweiz und der Slowakei von 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 287 Wilhelm Fabry von Hilden, Stadtwundarzt von Payerne: Gründ­licher Bericht vom heissen und kalten Brand welcher Gangraena et Sphacelus oder S. Antonii- und Martialis-Feuer genannt wird (Vida Tivadar) 288

Next

/
Oldalképek
Tartalom