Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 19. (Budapest, 1960)

Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholellenes küzdelem története

6o/b. Dr. Stein Fülöp: Az alkoholizmusról. Budapest, 1903. Klny. az. „Egészség" 1902. évi sz.-ból. 61. Dr. Feldmann Bódog: A szeszes italok és az iszákosság elleni küzde­lem. Budapest, 1903. Klny. a Természettudományi Közlöny 1902. sz.-ból. 62. idézi Sándor Dezső „Székelyország az alkoholizmus fertőjében" c. riport­sorozatában. „Az Alkoholizmus" 1911. VII. 63. Dr. Máday Izidor: Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez. Budapest, 1905. 64. 1. uo. 65. Dr. Madzsar József: Magyarország szeszfogyasztása. „Az Alkoholizmus" 1905. IX. 10. 66. Buchinger Manó: Küzdelem a szocializmusért. Budapest, 1947. 67. „Az Alkoholizmus" 1905. III. 1. 68. 1. uo. 69. „Az Absztinens" 1908. IV. 10. 70. ,,A nemzetközi szociáldemokrácia és az alkoholizmus" „Az Alkoholiz­mus" 1907. X. i. 71. „Az Absztinens" 1908. I. 10. 72. „Az Absztinens" 1908. V. 10. 73. „Az Absztinens" 1911. IX. 10. 74. „Az Alkoholizmus" és „Az Absztinens" megfelelő évfolyamaiból ki­gyűjtve. 75. Népszava, 1909. VIII. 27. 76. Walló Albert: Az alkoholizmus és utódaink. Ungvár, 1914. 77. Kiss Adolf: Alkoholizmus és a balesetek. (Előadás a drezdai nemzet­közi szociális biztosítási kongresszuson.) „Az Alkoholizmus" 1912. I. 78. „Szocializmus" 1911-12, 9. sz. 398-402. o. 79. „Az Alkoholizmus" 1909. X. 80. Dr. Grósz Gyula: Néhány szó a gyermekek alkoholizmusáról. Buda­pest, 1902. 81. Dr. Dóczi Imre: Az alkohol hatása a gyermekre. (Dr. Dóczi előadása Londonban a XII. nemzetközi alkoholellenes kongresszuson.) „Az Al­koholizmus" 1909. IX. 99-101. o. 82. 1. uo. 83. Dr. Büchler Lipót: A magyar iskolás gyermekek nyolcvan százalékát a londoni alkoholellenes kongresszus résztgeskedőnek feltüntető hivatalos jelentéséről. Budapest, 1909. 84. „Az Alkoholizmus" 1909. VIII. (Dr. Dóczi válasza az őt ért támadásra.) 85. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek az alkoholizmus leküzdése tár­gyában kiadott 3182/1911. ein. sz. rendelete, id. Munkásügvi Szemle 1912. I. 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom