Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 19. (Budapest, 1960)

Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholellenes küzdelem története

47- Dr. Hirschler Ignácz: Tapasztalataim a szeszesitalokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. (Akadémiai székfoglaló értekezés.) Értekezések a természettudományok köréből 2. k. 3. sz. Budapest, 1871. 48. Dr. Tóth Imre: Alkoholizmus a társadalomban. (Előadás a Selmecbá­nyái gyógyászati és természettudományi egylet ülésén) Selmecbánya, 1900. 49. Jelentés az 1894. szept. tartott VIII-ik nemzetközi közegészségi és de­mográfiai congresszus tudományos munkálatairól. Budapest, 1896. 1. Dr. Axmann Béla: Sérülések szeszes italok folytán, s a munkaidő befolyása azokra, i. m. 3. k. 4-6. o. 2. Dr. Nagy Béla: Az alkoholizmusról, i.m. 7. k. 273-285. o. 3. Dr. Szilágyi Gyula: A szeszes italok tisztátlanságainak befolyása az alkoholizmusra, i.m. 4. k. 40-43. o. 4. Dr. Rózsaffy Alajos: Az alkoholizmusról, i. m. 5. k. 465-470. o. 50. Dr. Donath Gyula: A modern kultúrállamok lakosságának testi elsat­nyulása különös tekintettel Ausztria-Magyarországra. (Felolvasás a VIII. Nemz. Dcmog. Kongr.-on.) Klinikai Füzetek, 1894. IV. évf. 51. Dr. Genersich Antal: A szeszesitalok habituálís élvezete folytán bekö­vetkezett változások az ütőerekben és a szívben. 52. Dr. Nagyiványi Gyula: Az iszákosság és a bűntettek. Budapesti Szemle 100. k.) 1899, 361-368. o. 53. uo. 54. Dr. Csillag Gyula: Nemzetközi kongresszus az iszákosság ellen, Köz­telek 1895. VIII. sz. 54/b. Dr. Csillag Gyula: A gyermekek alkoholizmusa elleni védekezés. Bu­dapest, 1899. 55. Dr. Kende Mór: Az alkoholizmus különös tekintettel a gyermek ideg­rendszerére. (Felolvasás a Nemzetközi Gyermekvédő kongresszuson — 1899) Klinikai Füzetek 1899. IX. évf. 56. 1. uo. 57/a. Niedermann Gy.-Chyzer K: Javaslat az iszákosok menedékhelyeinek felállításáról. Budapest, 1897. 57/b. Dr. Büchler Lipót: Egy ősrégi babonának az alkoholkérdésben való­alapvető szerepéről. Budapest, 1912. 58. Az alkoholizmus ellen való védekezés. Budapest, 1901. (A szegedi „Ár­pád" és a „Demokratia" páholyok kiadványa.) 59. Dr. Hollós József: Visszaemlékezés Forel első magyarországi útjára. „Az Alkoholizmus" 1910. III. 30. o. 60/a. Dr. Stein Fülöp: Az alkoholizmus elleni védekezés. (Előadás az Orvo­sok és Természetvizsgálók 1901. évi kongr.-án.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom