Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 18. (Budapest, 1960)

Szerkesztőség : PALLA ÁKOS, szerkesztő Országos Orvostörténeti Könyvtár Budapest, II., Török u. 12. Szerkesztő bizottság: FARKAS KAROLY az orvostudományok doktora, elnök (Budapest), tagok: MORELLI GUSZTÁV dr. ny. egy. rk. tanár (Budapest), DADA Y ANDRÁS dr. főorvos (Budapest), NEMEDY IMRE dr. egy. docens (Budapest), BENCZE JÓZSEF dr. főorvos (Szombathely), REGOIY-MEREI GYULA dr. kandidátus (Budapest), KATONA IBOLYA dr. főorvos (Budapest), HAHN GÉZA dr. kandidátus (Budapest). PedüKHiiOHHaH KoAAeauH A. riAJTJlA, pe^aKTop TocyflapcTBeHHaa MeflHUHHCKO-ncTOpnqecKaa 6HŐJIHOT6K3• Budapest, IL, Török u. 12. MjieHbi KoJl/ierHH: Kapou <PapKaiu iipocbeciop, npe^ice/iaTejib (r. By^aneuiT) He5eH(pbtpep JlacAO, ßOKTOp (r. By^aneniT). Andpaui Madaű, ^.oktop (r. By^aneiuT) Endpe Pemu, äoktop ( r _ By^aneniT). ßoMcetp Bernbe, ^OKTop (r. CoMÖaTxeíí) JJioAa Peeeü Mepeu, .ziOKTop (r. By^aneuiT). MŐOH Kamona, ^OKTop (r. Byfl,aneuiT) re3a Xan, ,iiOKTop (r. ByAaneiiiT) Redaktion : A. Palla, Redakteur Medizingeschichtliche Landesbibliothek Budapest IL, Török u. 12. Ungarn Redaktionskommission: Prof. Dr. K. FARKAS, Vorsitzender (Budapest), Prof. Dr. G. MORELLI (Budapest), Dr. A. DAD A Y (Budapest), Dr. I. NEMEDY (Budapest), Dr. J. BENCZE (Szombathely), Dr. J. REGÖLY-MEREI (Budapest), Dr. H. KATONA (Budapest), Dr. G. HAHN. (Budapest). Board of Editors: A. PALLA, Editor Library of the Medical History Budapest, IL, Török u. 12. Hungary Consulting Editors: Prof. M. D. Ch. FARKAS, President (Budapest), Prof. M. D. G. MORELLI (Budapest), M. D. A. DADAY (Budapest), D. Pharm. I. NËMEDY (Buda­pest), M. D. J. BENCZE (Szombathely), M. D. J. REGÖLY-MEREI (Budapest), M. D. V. KATONA (Budapest), M. D. G. HAHN (Budapest).

Next

/
Oldalképek
Tartalom