Lippay János: Posoni kert, kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel...le-irattattanak...elsö könyv. Virágos kert. - Nagy-Szombatba, Academiai bötükkel, 1664.

P OSO N I K E ELT. KIBEN MINDEN KERTI Mu nkák, Re ndeléfek, Virágokkal, Ve­' reményekkel, Fákkal,Gyümölcsökkel és Kerti Csőmőtékkel való baimolódáíök : azoknak Ne­mek, háíznokjbé-csináláfok bövségefsen Magyar nyelven le-iratcattanak, kivált-képpen azok, az kik ESZTERGAMI ÉRSpK URUNK Ő NÄGA POSONI KERTEBEN I TALALTATNAK. / ; Az Ne mos Magyar Nemzetnek közönséges ' ../ . , haíznáraj. _ v ­4 ^ JeCuiták rendin-valo 'l a' P. L I P'PAY J A N O S-akal. Kmelc eiscí könyve nyomtattatott Nagy Szom­: v batba, az Academiai bötukkeí. / fc/ Az többi Bécsbe^ .—/ , CofiftarQVÍus Mátbe Csáízár Urunk ő Fólsége kon/v-nyom­tacojáaak bőcűijvel. Anno x664.

Next

/
Oldalképek
Tartalom