Lippay János: Posoni kert, kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel...le-irattattanak...elsö könyv. Virágos kert. - Nagy-Szombatba, Academiai bötükkel, 1664.

I. könyv VIRÁGOS-KERT - Az Kertnek helyheztetésérül, földnek csínnya, és az égnek részérül, á melly felé köll azt fordítani.

XIII. t Eíso Könyv Virágos-kert, fold keferűé, fófé, tím-fósé, vagy kénköves. Ha az vi­zet ki gőzőlteted , fői-találod az edénynek a. fenekénaz erezet, a' kivel a' fold ófzvc volt elegyitvc. Y|t A' SzAgláJfítlí minek utánna eső eílk, kedves illa­tot boefát magátul , mint az jó fzagú kenetek, avagy mi­kor az erdőt irtyák, és a' fákat le- vágják. Mivel azért a fekete fold, az tőbb főidnél, leg-al~ kalmatoífabb a' kertnek, ebben-is kűlőmbfeg vagyon v mert némelly fovány, és vékony fold: némelly tőmőtt,, cs kövér. A' kövér főidben,nem hafznos mindent vet­ni, Az foványba pedig femmit fem. Legjobb vólna egy réfzét a' kertnek, a kizíros, konyhára-való vete­ményeknek hadni: más réfzét, a' ki foványab'>, egyéb faveknek, és fáknak. Harmadik réfzet, a' ki közép fzc­rű, az virágoknak. KIV- Kövér és nedves főidet kéván, mindenféle ká­pofzta, és egyéb konyhára-való vetemények, faláta^en­divia,, czékla,répa, retek, vőrős hagyma, pár hagyma_> ^ mogyoró hagyma, paftcrnak, zeller, arcficfóka, fpárga,, fpinátfz, Törők bab, és búza. Majoránna, ZáHya, Rof­maring, Szekftu XV.. Porhanyós, és ritka főidbe könnyebben nőinek:: Ruta, Foghagvma; Petrefelyem, Sáffrány, Ifóp, Kapor , őcc. A' fákhafonlóképpen nem fzeretikigen a' búina^ földet, mint a' cfemeték fern ; és ha néha ganéival kőll okét táplálni, távol kőll azt ritkán, kevefeft a' győkerek­tűl hinteni. Jllyen terméfzettel bírnak : Almafa-, ,. Kőrtvély fa, Cferefnye, Szilva, Baraczk, Birsalma , Sze­dery, Mogyoró fák, Nofzpo4ya,Gefztenye; Som fa, őre.. Cfemeuk, Szőlő? Vadíoofc, Cruípáti, Genifta, édes? gyökér,

Next

/
Oldalképek
Tartalom