Fejős Zoltán: Néprajzi Közlemények 27. évfolyam - Hiedelemrendszer, szöveg, közösség 1. rész (Budapest, 1985)

ADATTÁR - II. Természeti világ

+ Keleten vörös az ég alja: 125 60 CSILLAGOK Ha száll lefelé a csillag, akkor a bibányos asszonyok, leveszi a kalapot, köszön és akkor már nem látja. De ha valakinek elmondja, hogy látta, akkor meghal valaki. (39) 61 Ahány csillag lehull, annyi lélek szabadul meg a bűnöktől. (17) + Tüzes ember: 991 62 A Tejút úgy keletkezett, hogy amikor Jézus valahogy elmaradt a szülei­től Máriának annyira összegyűlt a teje, hogy kiömlött a melléből s abból lett a Tejút. (41-MNT 14) 63 Amikor Szt. László menekült ellenségei elől, hirtelen köd ereszkedett utána, s úgy is maradt; ez lett a Tejút. (66) 64 (Jézus találkozott egy részeg emberrel.) "Jézus, hogy hát merre kell mennyi - tudja mán - kérdezte hát. Ő tudta, hogy merre kell mennyi, csak azt a részeg embert kérdezte, hogy merre kell mennyi. Oszt az ember nem a kézivel, hanem a lábat emelte fel, avval mutatta. Oszt ezért van az a Tejút. . . nak hijják. Azért van az az égen, hogy Jézus (. . .) annak a jelire kapta meg, hogy az ember nem a kézivel, hanem a lábával mutatta, hogy merre kell mennyi neki. Osztán, hogy igaz-e, mit tudom." (17) 65 A Göncöl rúdja eltörött, mert Szent Péter egyszer nekitámaszkodott és eltört. (16) + A Sarkcsillag felől j ön : 68. Eső j óslása : 127 66 Szent Dávid és Szent Péter egyszer elmentek elkóboroltak messzire az Úr lakásától. Az Úr Isten megsokalta, hogy sokáig oda vannak s ezért megparancsolta "Gönczöl" nevű angyalának, hogy menjen értük s hozza haza a két tévelygőt. "De hogy hozzam el őket?" kérdezte Gönczöl, mire az TJr azt mondta: Fogjál magadnak csillagokat s abból csinálj szekeret." - "De mit fogok a szekérbe?" akadékoskodott Gön­czöl? "Azzal Te ne törőggy ! " válaszolta az Úr. Erre Gönczöl a csillagok­ból összeállította a szekeret és elindult Péterékért. Mikor Pétert Dávid­dal együtt megtalálta így szólott hozzájuk: "az Úr hivat Benneteket gyertek haza!" - "Hogy menjünk mikor nem tudunk gyalogolni szólt Péter, mire Gönczöl így válaszolt: Itt a szekér üljetek fel!" s máris el­indult velük. A szekérbe tüzes futó lovak voltak befogva s oly sebes iramba száguldottak, hogy a rohanó szekér rázkódása idézte elő a mennydörgést, a lovak rohanása közben a patkó cikrákat vetett, ebből lett a villámlás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom