Némethy Endre, Takács Lajos szerk.: Néprajzi Közlemények 6. évfolyam, 1. szám (Budapest, 1961)

Dömötör Sándor: Gesztenye termelés Vas megyében

146. Péterke Ilona szóbeli közlése 1949-ben. 147. Takaros Kálmán közlései 1949-ben. 146. Bapaiest 1 kenyér... 62. 149. Margalits Ide: Magyar közmondások. Bp. 1897. 279. (Dugonicsra hi­vatkozik.) 150. Margalits: i.m. Erdélyi János: Tálogatott magyar közmondások. Pest 1862. 79. (2190.81.) 151. Idézi Lehr Albert: Magyar Eyelv, 1918 évf. 160. 152. Tö."Die Kastanien aus dem Feuer holen. K­N I1 veut qu'un autre lui tire les marrons du feu M . Lehr: i.h. 153. Erdélyi: i.m. 2189. sz.jMargalits: i.h. 154. Kaeser: i.m. 121-122. 155. Soós Aladár: A diaetás konyha technikája. Bp* 1930. (2. kiadás). 204-205. 156. Kaeser: i.m. 125-135. 157. Kaeaer: i.m. 95-110. 158. Tangl Harald: A táplálkozást Bp.é.n. 287. 159. Házi különös orvosságok. Kolozsvár 1770. (4. kiadás) 42-43. 160. Eedeliczi Táli Mihály: Házi orvos szótárotska.Gyór 1797.17. (1759­tól kezdve több kiadás is van. Smidt Lajos szombathelyi orvostör­téneti gyűjteményében kéziratos változatait is láttam.) 161. Takaros: i.m. 238. 162. Rapaics Raymund: öreg fák, ősi legendák, természet tudományi Köz­löny 1929. évf. 722. Tö. Kaán Károly: Természetvédelem és természe­ti emlékek Bp. 1931. 232-234. 163. Készült 1947-ben, kézirat a szombathelyi múzeumban. 164. Nagyobb területen élő szokás lehetett. Tö. a cserszegtomaji ver­sezettel: "Gyér vissza, ne menj el, - Ee egy marok gesztenye? -Add a prépus kezébe" Eépr. Ért.1941. évf. 234. Dömötör Sándor: Katona forint, kangaras,bikapénz és társai. Eyr. LXXTI1.(1953), 140-141» 165. Csapody István és mások közlése nyomán. 166. Szombathelyi Állami Levéltár: Szőllőhegyi Artikulusok Gyűjteménye. (Szám nélkül, minden régi artikulus ebben található.); Tö.Tóth Já­nos: A Sághegy pincéi. Dunántúli Szemle 1942.évf.92.j Giay Károly: A sághi hegyközség törvényei. Gazdaságtörténeti Szemle 1898. évf; 517-528.j Récsey Tiktor: A szentgyörgyi és fuari hegyközség törvé­nyei. II.e. 1899. évf. 467-471. 167. Tö.: Kertészeti Szemle 1933. évf. 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom