Némethy Endre, Takács Lajos szerk.: Néprajzi Közlemények 5. évfolyam, 3-4. szám (Budapest, 1960)

Babus Jolán: Adalékok a lányai aratáshoz

ADALÉKOK A LÓ NIAI ARATÁSHOZ Nagy- és Kislányán 1848-ig minden föld a földesuraké, a Lónyay családé volt. A két kis falu népe jobbágy, vagy ahogy ék mondják: úr­ béres volt a család valamelyik ágánál. A földesúrtól kaptak annyi föl­det, amin eltengődtek. Ezért kilencedet kellett adnù a learatott bú­zából minden 9. kereszt a földesúré volt. Kevés volt még akkor az ember a két Lónyán, de még ezeknek is kevés volt a szántóföld. "Csak imitt-amott voút egy darabka főüd, min­denütt erdője vóut, meg mocsár" - hallották az öregek a régiektél. 1715-ben Nagylónyán összesen 11 jobbágycsalád élt, a határ összes szántóföldje 17,5 köblös, irtvány még nem volt. ugyanekkor Kis­lónyán 10 jobbágycsaládot találtak az összeírok, szántóföld összesen 21,5 köblös, irtvány itt sincs. 1720-ban 10 jobbágycsalád élt Nagylónyán, az összes szántóföld 5,5 köblös (a rét megnövekedett a szántóföld rovására, nyilván, esős év vagy árvíz következtében).Irtvány még nincs. Kislónyán volt 18 job­bágycsalád, az összes szántóföld 47,5 köblös.* 1895-ben Nagylónyán az összes szántóföld 4.380 kat. hold, ezen kivül van kert, rét, nagy legelő és igen nagy erdő. Kislónyán ugyanek­kor az összes szántóföld 351 kat. hold; rét, kert, legelő és erdő itt is van.A falu összes gazdaságainak száma (paraszti és uradalmi együtt) Nagylónyán 166, Kislónyán 125. 2 A föld mértéke régebben à köböl és a véka volt. Az a földda­rab, amibe egy véka búzát szoktak vetni, (30 litert) (l.ábra) egy vé­ kás föld . Négy véka volt egy köböl. A négy vékás búzaföld tehát egy köblös . Ez megfelel egy kishoúdnak . azaz 1200 D-ölnek, a katasztrális hold; 1600 D-öl, a magvar hóúd: 1400 O-öl. A jobbágyoknak és később a felszabadult parasztoknak csak két darabban volt szántóföldjük, a határban: Nagy kaszálón és Kisnyilas .^ A Nagykaszáló is vizenyős hely volt régebben. A többi föld mind az ura ság tulajdona volt. - Csak a földhátakat tudták szántani, bevetni,o­lyan szélességben, mint a szekérút. A mélyebb fekvésű helyeken vize-

Next

/
Oldalképek
Tartalom