Serfőzőné Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1978 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 8. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1979)

Tartalom

914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. +921, 922, +923, 924 925 926, +927 928 929 930 931 932 135 Kiss, Mária: Hexenprozesse in Südburgenland. = Burg.Hbl. XL, 1978. 60-69. Krupa András: A halál és a hazajáró lélek hiedelmei a Békés megyei szlovákoknál. = BÉ. XIII, 1978. 322-336. Bibliogr. 335-336. Maar, Grete: Volksmedizin aus Donnerskirchen. = Burg.Hbl. XL, 1978. 69—83. — Magyar vonatkozással. Makkay, J.: Mahlstein und das rituale Mahlen in den prähistorischen Opferzeremonien. = A.Arch. XXX, 1978. 13-36. Manga János: A hitvilág és a hitélet változása. = Varsány. 1978. 375-412. Mizser Lajos: Átkozódás Cserépfalun. = MNy. LXXIV, 1978. 358­412. Moldován Domokos: Szerelmi varázslások. = Korunk. XXXVII, 1978. 727-731. Molnár István: Adalék Udvarhelyszék XIX. század eleji népi gyógyá­szatának ismeretéhez. Date referitoare la cunoa^terea medicinii po­puläre in Scaunul Odorhei la inceputul secolului al XIX-lea. = Aluta. VIII-IX, 1976-1977. 317-328. Nagy László: Erdélyi „boszorkányperek" a politikai hatalom szolgá­latában. „Boszorkányhit" a 16—17. században. = Száz.CXII, 1978. 1097-1141. Ormos Gábor: A csontkovácstól a kézzel gyógyító orvosig. = Gyógy­fürd.XI, 1977. 2; 34-35. Palló Margit, K. : Sárkány. = Nyr.CII, 1978. 472-474. Sugár István: Az „Egri Víz" története. = Archívum. VII, 1978. 27— 43. Szabó T. Attila: Farkasinat gyújt, farkasinat vettet. Verhexung Mit­tels einer über Feuer geschrumpften Wolfssehne. = Ethn. LXXXIX, 1978. 558-559. Szlatky Mária: Pettyéni Borbély Márton kéziratos orvosló könyve (1683-1701). = Ot.K. LXXXII, 1977. 27-50. Francia kivonat. Takács Lajos: Juhászdél. = Nyr. CII, 1978. 479-470. Virág F. Eva: Nem lesz több boszorkány. = Dunatáj. 1978. 2; 63— 67. Zelnik József: A hagyományok aranyága. = Forrás. X, 1978. 7—8; 3-12. Zombori István: A szegedi boszorkányok. = ET. XXXIII, 1978. 979-982. Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Gyűjt, és bev. Polner Zoltán. Szeged 1978.

Next

/
Oldalképek
Tartalom