S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1975 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 5. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1976)

63 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1975 Bibliográfiánk folytatása a Néprajzi Hírekben megjelent 1971. (1972/5—6. szám 111—184.), 1972. (1973/5—6. szám 163—283.), 1973. (1974/3—6. szám 42—115.) és 1974. (1975/5—6. szám 111—178.) évi bib­liográfiáknak. 1007 tételt tartalmaz, a pótlólag közölt 1974-es adatokat -|—tel jelöltük. A bibliográfia összeállítását S. Gémes Magda a Néprajzi Múzeum Könyvtárának munkatársa végezte el. Az adatgyűjtés lezárása 1976. no­vember 1. után megjelent 1975-ös jelzésű irodalmat a következő, 1976. évi válogatott bibliográfiában adjuk közre. Kérjük, hogy a könyvárusi forga­lomba nem kerülő, továbbá a nehezen megszerezhető külföldi kiadványok­ban megjelent publikációk bibliográfiai adatait szíveskedjenek szerkesztő­ségünk címére megküldeni. Szerkesztők i

Next

/
Oldalképek
Tartalom