S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1972 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 2. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1973)

Tartalom

263 1081. Lepuschán Anna — Teijéki Eva: Miért kucorognak a tószegi „kucorgó halmon", és hogyan került Tószegre a Tudományos Akadémia. = Múz. Lev. XI—XII, 1972. 26—30. — Határrész nevek a hozzájuk fűződő ma­gyarázó történetekkel. 1082. Magyar Adorján: A Csaba-monda és az „Isten kardja"-motívum. (Bev.) Szőcs István. = Utunk. XXVII, 1972. 5; 4. 1083. Silimon-Várday Zoltán: „A Rákóczi-pince" monda. = Művelődés. XXV, 1972. 6; 37. 40. 3. Legenda 1084. Bozóky Edina: A Grál-legenda eredete. = Vil. XIII, 1972. 663-669. 1085. Kiel, Elfride: A szeretet nagy szentje. Árpádházi Szent Erzsébet. Die grosse Liebende, St. Elisabeth. Bp. 1972. Szt. István Társ. 163 p. 8 t. Bibliogr.: 155-163. 1086. Mikola Anikó: Pre- és poszthispán kecsua legendák. = írod Szle. XV, 1972. 599-608. - Peru. 1087. Summers, David: Living legend in Romania. = Folklore. LXXXIII, 1972. 321—328. — Máramaros m. 4. Anekdota + 1088. Bessenyei István: Régi idők, régi emberek... = Múz Kurír. 1971. 6; 65-66. 1089. Tőke István: Mosolygó Tisza mente. (Zentai és Zenta környéki népi anekdoták.) = Üzenet. II, 1972. 684-693. 1090. Ujváry Zoltán: Mátyás király kapával. = H-B. Napló. XXIX, 1972. 258. sz. nov. 1. 5 p. 5. Történet + 1091.Bodgál Ferenc: Vidróczky Marci az észak-magyarországi néphagyo­mányban. = Múz. Kurír . 1971. 5; 12—16. + 1092. Molnár József: Népi elbeszélések Hajdúnánásról. Gyűjt.: . = Múz. Kurír. 1971.7; 23-26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom