S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1972 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 2. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1973)

Tartalom

264 d) Verses epika, ballada, história Hazánkban 1093. Bóta László: Basa Pista balladája. = Ethn. LXXXIII, 1972. 347-357. 1094. Grin Igor: Történeti népénekek a hazai délszláv nemzetiségek körében. Epic folk-songs of the southern slav national minorities living in Hungary. = Népr. és Nyelvtud. XV-XVI, 1971-1972. 165-177, és klny. — Néprajzi dolgozatok 25. 1095. Korompay, Bertalan: Die ungarische Ballade vom Mädchenmörder in ihrer europäischen Bezügen. = UAJb. XLIV, 1972. 1-63. — Molnár Anna balladájának összehasonlító vizsgálata és kialakulásának tör­ténete. 1096. Kristó Gyula: XI—XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyo­mány. Die ungarische Epik aus dem 11 — 13. Jahrhundert und die schriftliche Überlieferung aus der Árpádenzeit. Vengerszkaja epika XI—XIII vekov i pisz'mennaja tradicija epohi Arpadov. = Ethn. LXXXIII, 1972. 53-73. +1097. Szűcs Sándor: Emlékezés egy vándor hegedűsre. = Múz Kurír. 1971. 5; 43—44. — A nádudvari születésű Rimóczi Lajosra. 1098. Szűcs Sándor: Az utolsó hajdú-bihari históriásról. = Múz. Kurír. 1972. 8; 16—18. — Tornyai János. +1099. Tóth Ferenc: Gilitze István népköltő és az 182l-es makói árvíz. Der Volksdichter István Gilitze und die Überschwemmung in Makó 1821. = MFMÊ. 1971. I. 149-167. 1100. Vargyas Lajos: A magyar és a délszláv népballadák összehasonlító vizsgálata. = Szomszédság és közösség. 13—51. 1101. Vujicsics D. Sztoján: A délszláv és a magyar énekköltés a XVI.század­ban. (Aszimmetrikus délszláv sorfajok.) = Szomszédság és közösség. 71-94. Külföldön 1102. Boskovic—Stulli, Maja: Popevka od Svilojevica (iz ostavstine Petra Zrinskog). Popevka od Svilojevica. (Das Lied vom Svilojevic) (aus der Hinterlassenschaft Petar Zrinskis). = Narod. Umjet. IX, 1972. 23—39. — Délszláv ének Szilágyi Mihályról Zrínyi Péter hagyatékában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom