Korek J. - Patay P.: A BÜKKI KULTÚRA ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON / Régészeti Füzetek II/2. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1958)

A bükki kultura elterjedése magyarországon

17 62 Cserépfal u Subalyuk. ( mezőkövesdi I V Irodalom: Kadic Ottokár: A cserépfalusi Mussolini barlang. BV 3/ 1933/ 11-12. - Ua.: A Mussolini-barlang földtani viszonyai. FtK 63 I 1933/ 177- 182. - Ua.: A jégkor embe­re Magyarországon. - Der Mensch zur Eiszeit in Ungara FIÉ 30/1934/ 77. - Kadic Ottokár - Bartucz Lajos - Millebrand Jenő - S zabó J.: Preliminary report on the results of excavations in the Subalyuk cave near Cserépfalu Hungary. Report of XVI. Internat Geological Congress. Washington- 1933 /1936/ 783- 784. - Kadic Ottokár: A Mussolini barlang ásatásának eredményei A Szent István Akadémia Mennyiségtan-, Természettu ­dományi Osztályának értekezései. II 1.6. / Bp. 1940/ 8. A paleolithkori leleteiről híres barlang a Hórvölgyben, a falutól É-ra. 44 m relatíy magasságban nyílik. A Kadic által vezetett ásatások - a Dancza János által végzett nem rendszeres kutatások után - 1932. V. 1-X. 15. közötti időben folytak Kadic szavai szerint a pleistocaen üledékeket fekete és szürke mésztörmelékes humusz fedte, amely kevés re­cens csontot és prehisztorikus cserépedény töredéket rejtett magában. A leletanyag előt­tünk nem ismeretes. Nem lehetetlen, hogy azok neolithikusak. 63 Cserépfalu-Kecskésgaivai barlang (mezőkövesdi i). Irodalom: Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1932. évben. BV 3 /1933/

Next

/
Oldalképek
Tartalom