Korek J. - Patay P.: A BÜKKI KULTÚRA ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON / Régészeti Füzetek II/2. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1958)

A bükki kultura elterjedése magyarországon

13 durvább kivitelű Bükk III. jellegű cseréptöredék szerepel a leltárbaközül je lentős darab egy dudoros edényoldal, amelyet bekarcolt vonaldísz keretez. 8.1 cm hosz szú kőpenge és egy 1.3 cm kovapenge töredéke egészíti ki a leltárt. Miskolc, leltsz. 53.122.1-4. 2 29. Kis t o kai (miskolci!). Közelebbi lelőhelynek az itt lévő tanyát jelöli meg a leltárkönyv. 1933-ban ajándék útján került a miskolci múzeumba egy nyakas bombaalakú edény töredéke állkiöntővel. A na­gyobb vastagabb falu töredék nem polírozott Miskolc, leltsz. 53. 145.1. 30. Kistokai-Gerenda dűlő (miskolci t). Edénytöredék bekarcolt díszítéssel. Miskolc, leltsz. 53. 89.9. 31. Kistokai (miskolci i). Közelebbi lelőhelye ismeretlen, Csövestalpú tál töredéke karcolt díszítéssel Szőke Béla a­jándéka. Miskolc. 53. 900.L 32. Nvékládháza-Pere nuszta (miskolci i.). Csiszolt kőbalta H: 9.1, sz: 5.3. v 2.4. Leszih Andor ajándéka. Miskolc, leltsz.53.222.1. 33. Szirmabesenvó (miskolci i). Szirmai Alfréd a következő leleteket ajándékozta a miskolci múzeumnak 1911 előtt: 1. E­dénytöredékek a perem alatt lyuksorral 5 db. 2. Nyakas bombaalakú edény fülei Van kö­zöttük majdnem kúpos és madárcsőr alakú is. 3, Bükk II. díszítésű edények töredéket ­Az egyik egészen kúpos madácsőralakú. 4-7. Felcsavarodó és lelógó bütykök. 8. Bütyök vörös festés nyomával. Szórvány anyag, nem egységes, más kultúrák elemei is keverednek benne. 4 Miskolc, leltsz. 83.143.1-8. 34. Böcs (Külsőböcs. miskolci i). Edelmann Mór ajándékából őriz a miskolci múzeum egy kis csőtalpas edénykét A tál lehajló peremű, talpa talpgyűrűszerű. M: 6. Pá: 8.2, Fá: 3.5, jellege neolitikumba utalja. Miskolc, leltsz. 53.159.1. 35. Saióecseg. Irodalom: Tompa; AH.V-VI.21.L, A lérképen fel­tüntetve.-Borsod-Miskolci Múzeum Ismertető Kata­lógusa 84,1. Butykay József ajándékaképen őriz a miskolci mú­zeum egy töredéket Finom kidolgozású anyagon durva vonalvezetéssel íves szalagköteg és spirális díszítő elemek vannak. Bükk KII. jellegű 12.kép. Miskolc, leltsz. 53.106.1. 36. Sajókeresztúr (miskolci i.). Közelebbi lelőhelye a községi malom területe. M.Kiss Lajos ajándékaképpen került a miskolci múzeumba. A telephelyről bekerült cserépanyag egységes és valamennyi a Tompa-féle Bükk I-II. stílusú. Az átlagos díszű cseréptöredékek között egy-két ritkább díszítőelem von. Tűz­delt vonalakból álló szalagköteg díszít! egy töredékét, amelyen a tűzdelés horizontális

Next

/
Oldalképek
Tartalom