Sz. Burger Alice (szerk.): AZ 1969. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek I/23. (Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 1970)

Magyar közép- és újabbkor

- 88 ­freskók töredékei a belső hajófalon megmaradtak. A templom kö­rül a felszínhez közel megtaláltuk a keiltőfal és a plébánia é­pület alapjait. Mindkettő a korai templomhoz tartozott. Ezt a templomot a XV.sz.végén bővítették. Szentélyét K felé mintegy 2 m-r,el meghosszabbították, szélesítették és ujraboltozták /ez a mai boltozat/. Ny felé is növelték. D-i oldala elé épitették a "szegények egyházát", mely eredetileg szintén boltozva volt. A korai templom kis ablakait részben befalazták, részben megna­gyobbították. A XV.sz.-i átépités után a hajó sikfedésü lett. A török időkben a templom megrongálódott és 1669 után restaurálták. 1778-ban épült a Ny-i karzat. 1863-ban elbontot­ták a középkori keritőfalat, 1864-ben épitették a szentély K-i oldalához a tornyot. 1926-ban renoválták a templomot, Ny-i ol­dala elé előcsarnokot építettek. Idén a helyreállítás is megindult Dragonits Tamás tervei szerint, melynek célja, hogy a templom középkori állapotát meg­közelítően visszaállítsa. /OMF/ Valter Ilona Mecseknádasd, Szt.István kápoln a /Baranya m,, pécsi j./. L. 68.o.-t. Mezőnyárád, Szondy u.1 8. /Borsod-A.-Z. m., mezőkövesdi j./. L. 68.o.-t. 135. Mohács, Kálvin kö z /Baranya m./. Otépitésnél egymás közelében két éremlelet került elő. I.lelet: szürke korsóban, 80 cm mélyen, tisztitott álla­potban 10,28 kg 3ulyu, 19,488 db ezüst dénár. II.lelet: vörös korsóban, azonos mélységben, tisztitott állapotban 13,62 kg sulyu, 25.997 db ezüst dénár. Mindkét leletben - az előzetes szúrópróbaszerű vizsgála­tok szerint - Mátyás, Ulászló és II.Lajos érmei, minimális kül­földi érem szerepel, 1526 utáni érem nem fordul elő. A terület műszeres kutatása ujabb éremleletre nem veze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom