Sz. Burger Alice (szerk.): AZ 1965. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek I/20. (Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 1966)

Árpádkor – Középkor

- 99 ­folytatott tereprendezésnél kitűnt, hogy a külső fal újkori épitmény, melyet vastag törmelékrétegre alapoztak ives áthi­dalással. A nagytorony pincéjében a toronynál korábbi,geren­davázas falmaradvány került elő. /OMF/ Lécsy Erzsébet 139. Sirok - Rozsnakpuszt a /Heves m., egri j./ A./. A Rozsnaki völgyben, a Jeges nevü dombon,- amely terület a siroki Véralja MTSz tulajdonában van - legelőfeltörést ter­veztek.Levéltéri forrásokból és terepbejárásokkal meggyőzöd­tünk arról,hogy a XVI.sz.végén elpusztult Rozsnak falu temp­loma ezen a helyen állott. Megelőző leletmentő ásatással egy félköríves záródású románkori templom alapfalait tártuk fel. A templomban és a templom körüli temető egy részében 37 sir került felszínre, amelyeket Zsigmond és I.Ferdinánd érmei kelteznek. 1 6'' - Részt vettek: Gömörí. János és Nagy Árpád egy. hallgatók. /Ta/ Kovács Béla 139. Sirok-Vá r /Heves m., egri j./ A./. A vár helyre­állítását megelőző régészeti feltárási folytatva,a XVI.sz.-i védőfalakkal körülvett alsó várban teljesen feltártuk a ta­valy már előkerült istállót és két, 3zemes takarmány tárolá­sára szolgáló, sziklába vágott gabonatartót. Megkezdtük a vár kútjának tisztítását is és 20 m mélységig jutottunk. Az alsó vér nagykapuja előtt a farkasvermet és a hid tartógerendéi­nak sziklába vágott fészkeit tártuk fel.Csaknem teljesen ki­k tisztítottuk a felső vár alatt húzódó, sslklába vágott folyo­sókat is. Az előkerült régészeti anyag zömmel hódoltságkori. Konzultáns: Kozák Károly. Részt vett: Nagy Árpád egy.hallga­tó. /OMF+Ta/ Kovács Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom