Sz. Burger Alice (szerk.): AZ 1964. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek 18. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1965)

ŐSKOR

- 15 ­mosonmagyaróvári j./ /XIX./. Az un. Római dombon a 121. sz. háromszögelési pont közelében folytattuk a bronzkori temető 1957-59. között megkezdett feltárását. A hamvasztásos sirokban talált edények a meszbetétes kerámia északdunántuli csoportjá­hoz tartoznak. A nyolc 5x5-ös szelvényben 7 bronzkori urna­sírt ás egy őskori zsugorított csontvázas sirt találtunk, /tá­jolása E-D és melléklet nélküli volt/. A lelőhelyen eddig feltárt őskori sirok száma az idei ásatások után 91-re emel­kedett. A terület erősen bolygatott. Több sirt a második vi­lágháborús lövészárok, illetve a római temető sírjainak meg­ásásakor pusztítottak el. /Ta/ TJzsoki András - Gabler Dénes Hagytarcs a /Pest m., gödöllői j./ /XLV1I1./. A köz­ség területén, az uj orvosi rendelő építkezési munkálatai közben nagyjelentőségű szkita fémtárgyak kerültek elő. A le­lőhely közvetlen környékének feltárása ujabb fémtárgyat nem eredményezett. A fémtárgyak előkerülési helyét félkör alak­ban állatcsontokat és hamus rétegeket tartalmazó szabályos gödrök vették körül. A fémtárgyakat /állatalakos bronz csör­gők, bronz csengők, pofarudas vas zabiák/ az i.e. VI. század második felére keltezhetjük. Az ásatás során kisebb mennyisé­gű korábbi őskori /neolitikus/ anyag is felszínre került. /RKCs/ Bakay Kornél Napkor-Piripu c /Szabolcs-Szatmár m., nyiregyházi j./ /XXIV./. A község E-i részén lévő vályogvető gödörből 60 db­ból álló későbronzkori bronz raktárlelet került elő. Az egyik tokos baltában, a múzeumi restaurátori műhelyben, még 6 db 30,05 gr súlyú aranytárgyat /gyermekkarperecet, karperectöre­déket, drótspirált, fülkarikákat, drótfüzért, aranyrögöt / találtunk. A lelőhely körzetét megástuk, de a fentieken ki­vülj a depotleletet .tartalmazó agyagedények csak két tö­redeke került elő. /Ta/ Csallány Dezső - Gombás András Nádudvar-Töröklaponya g /Hajdú-Bihar m., püspökladá­lyi j./ L. fx- o.-t. Nyirpazony-Cserebokorpar t /Cserebogárpart/ /Sza­3olcs-Szatmár m., nyiregyházi j./ /XXIV./. A Mezőgazdasá­gi Technikum Tangazdasága területének "P" táblájában, nélyszántás közben, leletmentés kapcsán, gazdag korabronz­cori telepet tártunk fel. Főként zóki és mészbetétes jelle­jü edénytöredékek kerültek elő. Ugyanitt 150x170 cm-es át­lérőjü ellipszis alakú tűzhely is volt. /Ta/ CsalBay Dezső - Gombás András

Next

/
Oldalképek
Tartalom