Sz. Burger Alice (szerk.): AZ 1960. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek 14. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1960)

KÖZÉP- ÉS UJABB KOR

- 81 - i A templom megépítése után a temetkezés a templom köré zsugo­rodott. Legszebb mellékletünk egy középkori öv volt, melynek nagyszijvégét növényi ornamentika diszitette. A temető Pethő helység temetője, melynek első okleveles említését 1384-ből ismerjük. Az ásatás bebizonyította, hogy a település a kora­árpádkortól a XVI. századig folyamatos volt. Kőhegyi Mihály Bácsbokod - Vasutment e /Bács-Kiskun m., bajai j././20, I./ Az itt elterülő temetőt már 1905 óta ismeri a szakirodalom. Az ekkor feltárt kb. 60 sirt árpádkorinak határozták meg. Az a­varkori temetőben jelenlegi földmunka során kb. 15 sir ment tönkre. Egy részüket téglasor vette körül. Kőhegyi Mihály Bátmonoat or-Szurdokpar t /Bács-Kiskun m., bajai J././21. I./ Útépítésnél sirok kerültek elő. A leletmentés további 12 sirt eredményezett. /Ezüst ruhakapocs, ólompityke, koporsóvasalás, bronz fülesgomb, gyöngyök/. Két esetben megfigyelhető volt, hogy a vázat gyékénybe csavarva helyezték a sirba, egy esetben a sir gödrét kiégették. A 3Írok a későközépkortól a törökkor végéig kerültek a földbe. A temetőtől 50-80 méterre Ny-ra,köz­vetlenül a Duna árterének szélén van a falu. Terepbejáráskor középkori cserepeket gyűjtöttünk be. A temető és település az oklevelekben emiitett Szurdok faluval azonos. Kőhegyi Mihály Békéssámson - Kossuth TS Z /Békés m., orosházi j./. L. 14. o.-t. Budapest V., Bécsi u. 2.sz . /68. V./ Építkezés folyamán a kö­zépkori városfal mellé kivülről, északi oldalról épitett XVII­XVIII. századi házaknak a városfalra merőleges, É-D-i irányú alapfalai láttak napvilágot. Feuer Istvánná Budap es t V.. Muzeum krt. 9.sz . /69. V./ A ház udvarának nyu­gati tűzfalán az építkezés során felszínre került a középkori

Next

/
Oldalképek
Tartalom