AZ 1957. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek 10. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1958)

MAGYAR KÖZÉP- ÉS ÚJKOR

- 45 ­erőd sáncmunkáit nem fejezték be.A munkák valószínűleg a török uralom itteni megszűnése miatt maradtak abba. Sági Károly. Budapest I.. Vár. /19.IV./AZ 1956-57 évben folytatólagosan végzett ásatások eredményeiről összefoglalóan beszámoltunk már az 1956 évi régészeti kutatások ismertetése során./ Régészeti Füzetek 9. 41-42.old./ Qerevioh László. Budapest. III . Békásmegyer. L. 3. o-t. Budapest.III. Fő-tér. /23.IV./ A III. Fő tér és Korvin Ot­tó tár területén 1956-57 évben a B témák keretében ásatáe folyt a XIV. századi óbudai prépostság meghatározására. Az ásatás e­redraényeinek rövid összefoglalását a Régészeti Füzetek 9. 43­44. old.-ban ismertettük. A részletes, teljes feldolgozás a Budapesti Régiségei XIX. kötetében fog megjelenni. Bertalan Vllmoené. Bp. III. Margitsziget. Érseki vár. /24.IV./ A sziget északi osúosán a XIII. században az esztergomi érsek tornya és fallal körülkerített vára állott. A középkori romok még a mult százai közepetáján láthatók voltak. A helyszíni kutatás célja a közép­kori objektum helyének közelebbi meghatározása volt. A kutatá­sokat egy 1872. évi térképen látható és feltehetően egykor az emiitett várhoz tartozott falmaradvány közelében inditottuk meg. Két, párhuzamosan húzott, észak-déli irányú kutatóárokban az Árpád hid tói délre lévő területen feltártuk 3*86 m mélységben az egykori érseki vár egy erősen lepusztult alapfal-részletét, valamint 3.35 m mélységben felszínre került a falhoz tartozó, terrazzo szint, amelyet XII-XIII. századi kerámia keltez. Feuer Istvánná. Budapest. III.Margitsziget. Ferenorendl templom és kolos­tor. /25.IV./ 1957 őszén folytattuk az 1956-ban megkezdett ása­tást. Előkerült a nyugati homlokzat északi támplllérének ma­radványa. Ennek nyomán beigazolódott korábbi feltevésünk,mely

Next

/
Oldalképek
Tartalom