Veszprémi Nóra - Szücs György szerk.: Borsos József festő és fotográfus (1821–1883) (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2009/4)

BORSOS JÓZSEF, A FÉNYKÉPÉSZ / JÓZSEF BORSOS THE PHOTOGRAPHER - FARKAS Zsuzsa: Borsos József fényképeinek feldolgozásáról

ülő beállítások, helyette a derékkép és a közeli arckép vált ked­veltté, amelyeken kissé nagyobb méretben látható az emberi arcmás. Eltűntek a kisméretű kártyák, kapóssá vált a kabinet­kép, amely tükrét tekintve kétszerese a korábban kedvelt vizitkártyának. 1871-ben Borsos részt vett a londoni világkiál­lításon: színezett arcképeket és a Lánchidat ábrázoló képeit küldte ki. 75 Ő és volt társa új cége: Doctor és Kozmata is dísz­oklevelet kaptak. 76 Egészen friss kutatási eredmény, hogy Klösz György Budapest látköre című sorozatának 82. képeként be tudjuk mutatni Borsos második műtermét, mely a Deák utca 4. szám alatt volt (kat. F247). Műtermének ablakából meg­örökítette a Gizella (mai Vörösmarty) (88. kép; kat. F189) és Jó­zsef nádor teret (kat. FI 90); e képeken keresztül mint kiváló városfényképész mutatkozik most be. 77 1874-ben Koller Károly besztercebányai fényképésszel tár­sult, 78 aki egy év múlva már saját műtermében látta vendégül a magyar arisztokrácia színe-javát. Borsos a következő, vejével való társulás idején kiemelkedő munkát nem vállalt. 1877-ban újra közös a cégük Doctor Alberttel. Mindössze egy alkalom­mal említi őket a sajtó: 79 a corvinákat Magyarországra kísérő török küldöttséget ábrázoló képük a hatalmas méretű fényké­pészeti műterem pazar belső terére hívja fel a figyelmet. A Szép Juhászné vendéglő anyagi biztonságot nyújtott Borsosnak. 1869-ben kiépítették a telken áthaladó városi uta­kat. 80 A fogadó egyre könnyebben megközelíthető lett, új ku­takat fúrtak, és padokat is telepítettek. 1872-ben Linzbauer József építész tervei alapján önálló hangverseny- és táncter­met építettek a fogadó mögötti díszes kertben. 81 A favázas épület elé a közönség kényelmére széles verandát emeltek, mely számos kirándulás és bál színhelye lett. 82 1874-től már a budai körúti vaspályán, a fogaskerekűn is el lehetett érni, 83 a Lánchídtól társaskocsin és saját fogatos kocsin is megköze­líthető volt. 84 A művész, miután felszámolta pesti műtermét, 85 a budai hegyekbe költözött. 1878 decemberében jelent meg az utolsó híradás Borso­sokról a sajtóban. 86 Az Ellinger fivérek vásárolták meg a mű­termet, amelynek címe a tér házainak átszámozása miatt Erzsébet tér 7-re változott. Az Ellinger testvérek 87 után 1888-tól Mertens Ede működtette tovább 1905-ig a műhelyt, amely Bu­dapest legnagyobb és technikailag legtökéletesebben felsze­relt műterme maradt, és ahol hetven személyről is tudtak csoportképet készíteni. 88 A KÉPEKEN MEGÖRÖKÍTETT EMBEREK A festészet mostohatestvérének nevezett fényképészet a kép­zőművészeti, esztétikai értékelések perifériájára szorul, pedig elkerülhetetlen szembenézni az általa felvetett kérdésekkel. „Mostantól a festészet halott" - ez a Paul Delaroche francia akadémikus festőművésznek tulajdonított, a dagerrotípia fel­találása pillanatában elhangzott kirohanás teremtette meg először a fényképellenes hangulatot. Vajon jogos volt a harag és a félelem? Ellenfél született vagy segítőtárs? Vajon tönkre­tette a fényképészet a festészet több száz év alatt kifejlődött akadémikus nimbuszát? Ezek a kérdések merülnek fel újra és újra a fénykép történetének közel százhetven évnyi króniká­jában. 89 Borsos József fényképei alkalmat teremtenek a fentiek vé­giggondolására, miközben a portrékon keresztül megeleve­nedik előttünk az 1860-as évek Pestje is. A megörökíttetés még annyira új és vágyott volt, hogy előkelőségeink: arisztok­raták és más vezető személyiségek, hírességek mind bevo­nultak a műtermekbe. Egyszersmind kialakult az arcképek 87. BORSOS JÓZSEF: Zichy Sarolta jelmezes képe, 1869 körül (kat. F114) 88. BORSOS JÓZSEF: Pest, Gizella tér, 1874 (kat. F189)

Next

/
Oldalképek
Tartalom