A Nemzeti Szalon kiállításainak katalógusai 1924-1925

A Szinyei Merse Pál Társaság által díjazott művészek kiállításának tárgymutatója, 1925. március

*Imreh Zsigmond 5000 K. öd. 1922, Rohovszky József, Istókovies Kálmán 3 ízben, 4000 K. öd. Rozgonyi László 2 izben, 1922, *Sándor István, Jálics Ernő 2 ízben. *Schwerák József 2 ízben, 5000 K öd. Jarosek László 3 ízbén, 5000 K öd. 1922, 1922, Simkó András 2 ízben, 1000 K Wolfner "Jeges Ernő, Gyula kar, jut. 1921, 4000 K öd. Kampis Margit 3 ízben, 1000 K. jut. 1923, 1921, Steinfeld Sándorné, Kampler Kálmán, Szabó Kálmán 4000 K. öd. 1922, Kiss Vilma, *Szerencsi Zoltán, Kubicska Lajos 2 ízben, 4000 és 5000 Szilárd Rózsi, KL öd. 1922, Szines-Sternberg Miklös, *Lajos Béla 5000 K öd. 1922, *Sztankó Gyula, *Rajné Lóránt Erzsébet, Sztehló Lujza, Miháltz Pál 2 ízben, 4000 K öd. 1922, Szuly Angéla 4 ízben, 5000 K öd. 100,000 K öd. 1923, 1922, Moller Pál. Szüts Zoltán, H. Nagy Karola, Vaszary Gábor 1000 K jut 1921, Palcsó Dezső, *Vörös Béla 2 ízben, 5000 K öd. 1922, Pándy Lajos 2 ízben, *MüIlerné Wabrosch Berta 50,000 K. Parobek Alajos 2 ízben, jut. 1923. Podlipny Gyula, *Weil Erzsébet. Rauscher György, Weisz Jenő. Reichental Ferenc, *-gal jelöltek kitüntető elismerést is nyertek. E kiállításon a következő díjak kerülnek kiadásra: I. Csók István díj—Ernst Lajos adománya 2.000,000 korona. 2. Nemes Marcell alapítvány 1924. évi 10,000,000 koronás kül­földi tanalmányuti ösztöndija. 3. Nemes Marcell alapítvány 1925. évi 10-000,000 koronás kül­földi tanulmányuti ösztöndija. 4. Néhai Léderer Sándor p. tag emlékezetére özvegye áltat ado­mányozott 10.000,000 K-nás külföldi tanulmányuti ösztöndíj. Versenyen kivül vesznek részt a kiállításon az éves dijak nyertesei: Fáy D., Feszty Mária, Ligeti M., Lux E., Nar y I., Pásztor J., Reményi J., Szentgyörgyi I., Szőnyi I., Szüle P 'alamint a kül­földi tanulmányuti ösztöndtjat nyert: Deli A., Föi.^iör D., Jeges E., Patkó K. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom