Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 10. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2005)

Források és felhasznált irodalom

Orosz, 1988. = Orosz István: Szerkezeti változások a XIX. századi magyar mezőgazdaságban. Budapest, 1988. Orosz, 1998. = Orosz István: A jobbágyfelszabadítás és végrehajtása. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk.: Gunst Péter Budapest, 1998. Patay, 1960. = Patay Árpád: Az alföldi borvidék vázlatos története. Budapest, 1960. Pintér, 1975-1977. (a) = Pintér János: A kecskeméti Miklós szőlőtelep létrejötte és első évtizede. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei Budapest, 1975-1977. 191-211. p. Pintér, 1975-1977. (b) = Pintér János: A kecskeméti „Helvécia" szőlőtelep megalakulása és első évtizede. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. Budapest, 1975-77. 149-171. p. Pisztóry, 1884. = Pisztóry Mór: Az Osztrák-Magyar Monarchia statisztikája a legújabb adatok alapján a jogtanulók igényéhez alkalmazva. Pozsony. 1884. Pogonyi, 1904. = Pogonyi Bernát: Bort igyunk-e vagy pálinkát? Budapest, 1904. Rácz, 1965. = Rácz István: A parasztok elvándorlása a faluból. In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában I—II. Szerk.: Szabó István. Budapest, 1965. Rácz, 1980. = Rácz István: A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849- 1914. Budapest, 1980. Rácz, 1891. = Rácz Sándor: Homoki szőlők telepítése tekintettel a filloxera elleni védekezésre. Budapest, 1891. Richter, 1892. = Richter Ferencz montpellicri szőlőbirtokos jelentése a földművelésügyi miniszterhez Magyarország némely borvidékén tett utazása közben szerzett tapasztalatairól. Budapest, 1892. Roboz, 1892. = Roboz Zoltán: Amerikai szőlők a phylloxéra ellen való védekezésnél. Szekszárd, 1891. Roboz, 1889. = Roboz Zoltán: A szénkéneg alkalmazása a phylloxera elleni védekezésnél. Budapest, 1889. Roboz, 1887. = Roboz Zoltán: Jelentés a phylloxéraügy állásáról Tolna vármegyében az 1887. évben. Szekszárd, 1887. Roboz, 1888. = Roboz Zoltán: Jelentés a phylloxéraügy állásáról Tolna vármegyében az 1888. évben. Szekszárd, 1888. Sahut, 1895. = Sahut Bódog: Az amerikai szőlők alkalmazkodása a talajhoz. Ford: Ember János. Kassa, 1895. Sándor, 1958. = Sándor Pál: A XIX. század végi agrárválság Magyarországon. Budapest, 1958. Soós, 1988. = Soós László: Az Országos Filoxérakísérleti Állomás létrehozása. In: Agrártörténeti Szemle: 1988. 3-4. 339-365. p. Soós, 1989. = Soós László: Központi intézkedések a filoxéra elleni küzdelemben (1872-1881). Budapest, 1989. In: Századok 1989. 5-6. 675-704. p. Statisztika, 1895-1896. = A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. (Harmadik kötet) A mezőgazdasági termelés 1895. és 1896. évben. Budapest, 1897. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal Szaniszló, 1880. = Szaniszló Albert: Útmutatás a phylloxera (vastatrix) felismerésére és felkeresésére. Kolozsvár, 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalom