Szirácsik Éva (szerk.): A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2016-2017 (Budapest, 2017)

Perjámosi Sándor: 120 év kiadványai

120 év kiadványai A Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyomtatott önálló és időszaki kiadványai Perjámosi Sándor Egy múzeum rangját és helyét a tudomány térképén jelentősen emelik annak munkatársai és az intézmény által jegyzett kiadványok és kiállítások. Egy mú­zeumnak szüksége van arra, hogy írott szóval segítse a látogatót a tájékozódás­ban, elmélyülésben és a befogadásban. Ahhoz, hogy egy múzeum túllépjen a kiállítótér fogalmán, és tudományos munkákkal támassza alá a megjelenített tár­gyakat és képeket, illetve ezáltal újabbakat mutasson meg, neveljen és oktasson, és méltó módon tudja elfoglalni helyét a közművelődés és a tudomány világában is, szükséges, hogy az ott folyó munkákat megjelenítse és mások által hozzá­férhetővé tegye. így történt ez a Mezőgazdasági Múzeum elmúlt 120 évében is. Kezdetben itt is elsősorban a tájékozódást segítő kiadványok jelentek meg, ám ahogy a gyerekkorból kilépett a múzeum, úgy nőtt meg az igény is a tudományos munkák megjelentetésére.1 A múzeumi kiadványokon, főként a korai időszakban, kiadóként sokszor az intézménytől független, avagy látszólag független kiadók, nyomdák, szervezetek és szövetségek tűnnek fel, s szigorú értelemben nem is nevezhetnénk azokat a Mezőgazdasági Múzeum kiadványainak, azonban közreadóként minden esetben megjelenik. Sokszor már a címből látszik, hogy az a hivatalos kiadótól függet­lenül az intézmény kiadványa, közreadása, pl. az 1926-ban megjelenti Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum tájékoztatója1 2 — ami a Faluszövetség kiadásában jelent meg; avagy a kiadvány bevezetőjéből, előszavából tudhatjuk meg, hogy a Mezőgazdasági Múzeum valamilyen formában közreműködött egy-egy mű kiadásában. Persze mindig adódnak kivételek, s itt is jelentek meg egyértelmű magánkiadások, illetve intézménytől független, de annak munkájához szorosan kapcsolódó kiadványok.3 1 Jelen tanulmányban kizárólag a könyvtári gyűjtőkörbe eső önálló- és időszaki kiadványok ösz­­szefogialó leírására kerül sor. Nem kerülnek itt leírásra a különlenyomatok, aprónyomtatványok (meghívók, programfüzetek, prospektusok, foglalkoztató füzetek és lapok, röplapok stb.), térképek, plakátok, képeslapok és a hagyományos nyomdai előállítástól eltérő kiadványok. 2 A Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum tájékoztatója. Bp. [1926]. [4], 8, [4] p., 8 t. 3P1. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei repertóriuma: 1962-1983. Összeáll. Her­nádi László Mihály. Pécs 1984. 113 p. 290

Next

/
Oldalképek
Tartalom