Fehér György szerk.: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2001-2004 (Budapest, 2004)

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK - Zachar József: Császári hadimúlttal Rákóczi seregei élén

magyar hadifogságba esett, és csatlakozva, 1707-ben érte el az ezredesi ran­got. 46 ^ Császári kompániáskapitányként állt át a korai 1703-as időben a szabadság­harc oldalára győri Nagy János (1657-1713) és lett ezereskapitány. Ugyancsak császári kompániáskapitányként csatlakozott honfitársai serege­ihez Makovica várából Kessel János báró, hogy azután Lőcse parancsnokaként érdemelje ki a colonellusi előléptetést. Bozóky Pál (+1703) 1686 óta állt állandó hadseregbeli huszár hadnagyként, majd végvári vicekapitányként császári hadi szolgálatban, és Kallóból ki­szökve azonnal csatlakozott a szabadságharchoz. Ám ezereskapitányként már 1703. szeptember l-jén Bélfenyérnél elesett. Az 1690-ben armális nemességet kapott Komlóssy Sándor (1650-1716 k.) egykori thökölyanusból lett a török háborúban császári hadnagy. 1703-ban a császári Gombos-huszárezred kapitányaként csatlakozott a szabadságharchoz, és lett alig egy év múlva ezereskapitány. Ugyancsak császári kapitányként szolgált Thököly Imre mellőli hazatérését követően debreceni Kos Mihály, aki a szentjóbi várőrségből csatlakozott 1703­ban a diószegi felkeléshez, és lett ugyancsak hamarosan ezereskapitány. Zsámboki Nagy István ugyancsak már 1703-ban császári kapitányként Esz­tergomból szökött el, és lett II. Rákóczi Ferenc harcostársa. Kezdetben rangjá­ban maradt, 1705 tavaszán lett ezredes. Velük szemben már 1688-ban császári kapitányként szolgált ifj. Barkóczy Ferenc gróf, akinek későbbi pályafutása még nem feltárt, de csak 1704-ben, amikor birtokait biztosítva látta, sietett a II. Rákóczi Ferenchez való csatlako­zással. A fejedelem azonnal lovasezredesévé nevezte ki, 1706-ban mégis meg­vált a szolgálattól. 1709-ben azonban újra vállalta, és majd csak 1711 elején, de még a békekötés előtt, ismét átállt a császáriakhoz. Nemes Akay István (+1713 u.) 1703 végén a császári Andrássy-hajdúezred kapitányaként az itáliai harcokból tért haza, hogy csatlakozzon a szabadság­harchoz. 47 Károlyi Sándor sietve ezereskapitánynak nevezte ki, de ezt II. Rá­kóczi Ferenc nem erősítette meg, csak hozott rangját fogadta el. Almásy Márton császári vicekapitányként ugyanebben az időben csatlako­zott, és csak 1707-ben lett ezereskapitány. Szintén császári kapitányként csatlakozott Réthey Ferenc, és lett azonnal ezereskapitány már 1703 novemberében. Fivérei, Réthey György és János ugyancsak 1703-ban az Ebergényi-huszárezred kapitányaként, illetve hadna­gyaként szintén átálltak, de csak 1705-ben, illetve 1706-ban lettek ezereskapitá­nyok. Velük együtt váltott tábort Sellyei Gergely kapitány, aki viszont már 1704 elején elnyerte az ezredesi rangot. * HKFA, UHF, RN 432, fol. 92, 101 " HKFA, UHF, RN 425, fol. 869, RN 428, fol. 744

Next

/
Oldalképek
Tartalom