Csáki Krisztina (szerk.): A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Évkönyve 1. 2009-2011 (Budapest, MMKM, 2012)

Kovács Ottó: Zarzetzky József gyufagyárai - egy híres iparos munkássága

2 7 Jelenleg Nagycenken tekinthető meg, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1984-ben nyitott és 2000-ben felújított - A magyar ipar Széchenyitől a 20. századig c. állandó kiállításán. Felhasznált irodalom: Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar főutcája, Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest 2006 Hajnal arczképekkel és életrajzokkal díszített naptár az 1864.évre. Szerkesztette Sarkady István, Pest 1863 30-32.p. Lósy - Schmidt Ede: A foszforos gyújtók ­Rómer István és Irinyi János szerepe e gyújtók tökéletesítésében. In: A Magyar Mérnök és Építészegylet Közlönye 1935 Rayman János: A pécsi gyufagyártás története In: Iparosok és bányászok a Mecsekalján ­Gazdaságtörténeti tanulmányok, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2008 120-124 p. Szakács Margit: Zarzetzky József pesti gyufagyárai in: Folia Archeologica XII.Magyar Nemzeti Múzeum Budapest ,1960.299 - 315p. Tóth Sándor: A faipar története. Agroinform kiadó és nyomda Budapest, 1999 Gyufa­gyártás fejezet Az 1867-diki világtárlat - Párizs 1868.-1869 Szerző nincs, Párizs 1.kötet 5-14, 2.kötet 523 - 524 Zombory Gusztáv: A Zarzetzky - féle gyufagyár Pesten. In: Vasárnapi Újság 1863.40. Fővárosi Lapok 1867.június 28. Iparos Újság 1929.1.29 Weltausstellung 1867. http://www.expo2000.de/ expo2000/geschichte Munkám során felmerülő a szakirodalomban nem fellelhető adatok tárgyalásához ezúton köszönöm meg: Fekete Zsolt, Lackovics Zsuzsanna, Reitlinger Ildikó, Bozóky Sándor, Kondrad Sukarski és Ziegler Gábor segítségét. 2 7 A Zarzetzky-emlékek tulajdonosai Budapest XIII. kerületében egymástól csak néhány utcányira élnek, egymás számára azonban ismeretlenek 114

Next

/
Oldalképek
Tartalom