Technikatörténeti szemle 26. (2003-04)

Tanulmányok - Tóth Endre–Képes Gábor: Kiemelkedő műtárgycsoportok az Országos Műszaki Múzeum matematikatörténeti és számítástechnika-történeti gyűjteményéből

TÓTH ENDRE* - KÉPES GÁBOR* KIEMELKEDŐ MŰTÁRGYCSOPORTOK AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM MATEMATIKATÖRTÉNETI- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL 1. Amióta múzeumunk megkezdte reményteljes és küzdelmes munkáját, mindig voltak olyan kollégáink, akik a matematika- és számítástechnika történetéből is gyűjtöttek műtárgyakat. Ezek a tárgyak elsősorban mint a mérnöki munka segéd­eszközei keltették fel érdeklődésüket. A számítástechnika fiatal és ellentmondásos diszciplína volt még akkor, már lemosta magáról a „polgári áltudomány" bélyegét, de a kor muzeológusainak gondolkodásában még aligha szerepelt volna önálló gyűjtőkörként. 1968-ban (jogelődünk, a Műszaki Emlékeket Nyilvántartó és Gyűjtő Csoport munkatársaiként, a múzeumunk hivatalos megalakulását jelentő minisztertanácsi rendelet előtt négy évvel) már nagy számban dolgoztak fel elemi számolószerke­zeteket és mechanikus számológépeket, s ne felejtsük el, hogy ugyanez az év a hí­res esztergomi számítástechnikai kiállítás éve: a magyar számítógép-ipar (az egyetemi kutatócsoportok, iskolák nem lebecsülendő sikerei után) ekkor mutatko­zott be igazán a nagyközönség számára. Ugyanebben az évben került feldolgozásra gyűjteményünk egyik legrégibb tár­gya, Dr. Roth Dávid, az „elfeledett párizsi magyar orvos" 1 1842-ben épített mecha­nikus, fa foglalatban elhelyezett, réz szerkezetű számológépe. Nyilván egy ilyen korú tárgy már a számítástechnika univerzumával szemben idegenkedő tudósokat is meggyőzte, hogy érdemes a számolás, számítás történetével foglalkozni, s las­sanként a számítástechnika önálló területei is elnyerték méltó helyüket. 2 Ezekben a kezdetinek mondható időkben a finommechanika irányából Karlovits Károly, az elektronika irányából pedig Oszetzky Gábor muzeológusok foglalkoztak a matematikatörténet és a számítástechnika-történet emlékeinek gyűjtésével. Tóth Endre 1982-től a múzeum munkatársa, s szintén az elektronika irányából, de - a más területek kiváló szakértő muzeológusainak együttműködésével - foko­zatosan vette át a lassan egységesülő gyűjtemény feladatait, amely oly módon ala­kult ki, hogy több gyűjteményünkből is ide átkerültek az informatikatörténet szempontjából fontos műtárgyak. Természetesen átjárások így is előfordulnak: kü­lönösen az irodagéptörténeti gyűjtemény és a gyengeáramú elektrotechnikai, hír­adástechnikai és elektronikai gyűjtemény egyes tárgyai érdekesek a szélesebb spektrumú informatikatörténet nézőpontjából. A gyűjtés és feldolgozás 1986 körül kapott új erőre, amikor a mikroszámító­gép láz felpezsdítette a számítástechnika civil szervezeti életét, a tudomány Országos Műszaki Múzeum, 1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom