Technikatörténeti szemle 20. (1993)

TANULMÁNYOK - Gazda István: A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748–1798)

GAZDA ISTVÁN* A SZAKKÖNYVKIADÁS KEZDETE PESTEN (1748-1798) A Duna balparti településén csak aránylag későn, a XVIII. sz. közepén Indult meg a szakkönyvkiadás. Ennek első évtizedeit tekinti át röviden az alábbi írás, különös tekintettel a reáliákra, s azon belül is a fizikára. Az első, Pesten nyomtatott szakkönyvek A szakkönyvkiadás pesti meghonosítása Mauss Gellért könyvkereske­dő-könyvkiadónak köszönhető, s első, már Pesten nyomtatott kiadványa 1757-ben, tehát a város első nyomdájának, az Eitzenberger-nyomda mű­ködésének első óvóben jelent meg. Valószínűleg ez az első, Pesten ki­nyomtatott szakkönyvünk. Ennek történeti alapjaihoz hozzátartozik az a tény Is, hogy — amint az a helytartótanácsi iratokból kitűnik — Pesten 1756. nov. 15-től egy jogi szakiskola kezdte meg működését, vezetője Perghold Lukács lett, hallgatóinak száma kezdetben 15; Perghold egyik első műve volt a római jog többkötetes kézikönyve, s ennek első kötetét adta közre Pesten, 1757-ben, Mauss. Ez volt tehát az első, Pesten nyom­tatott szakkönyv, melyet Perghold az 1757. márc. 27-ón papírra vetett előszavában Pest város tanácsának ajánlott. 1761-ben jelent meg Eitzenbergernél a XVI. században ólt, flandriai születésű A.G. Busbequius botanikája, amely az első, Pesten kiadott ter­mészettudományos munka. (E tudós, aki I. Ferdinánd udvarában élt, több­ször járt hazánkban Is, leírván annak növényvilágát, s az ő közvetítésével került Bécsbe 1573-ban Clusius, a gombák szakértője.) Kutatásainak összegzése, gyűjteménye Jelent meg tehát Pesten egy három ós félszáz oldalas mű formájában. Az 1761-es évhez még egy érdekes Eltzenber­ger-kiadvány fűződik: a postautak jegyzéke ós a postai viteldíjak táblázata, amelyet egy 40 oldalas füzetben adtak közre. •ELTE-BTK, 1064 Budapest, Izabella u. 46.

Next

/
Oldalképek
Tartalom