Technikatörténeti szemle 5. (1970)

BIBLIOGRÁFIA - Károlyi Zsigmond: Magyar technika és ipartörténeti bibliográfia 1965–1967

Pásztor Pál: [Százhúsz] 120 éves a magyar vasút. = Borsodi Műszaki Ipargazd. Élet, 1966. 11. évf. 2. sz. 7-9. p. Szűcs József: A vízi utak reneszánsza Európában. = Élet és Tud. 1966. 21. évf. 22. sz. 1021-1025. p. Tóth Lajos: [Százhúsz] 120 éve indult meg a gőzhajózás a Balatonon. Adalékok a bala­toni gőzhajózás históriájához. (Dokumentációs tanulmány.) (Bp.) GTE, MTESZ soksz. 1966. 148 p. (Hajózástudományi Együttműködési Bizottság. Műszaki tör­ténelmi sorozat. 6.) Tóth Mihály: A lóvasút kora Budapesten (1866-1898). = Közi. tud. Szle. 1965. 15. évf. 1. sz. 34-40. p. Tóth Mihály: Száz éves a pesti városi vasúti közlekedés. = Budapest, 1966. 4. évf. 5. sz. 20-21. p. Turányi István: A szovjet közlekedéstudomány eddig elért legfőbb eredményei. = MTA Műsz. Tud. Oszt. Közi. 1967. 39. köt. 1-4. sz. 51 - 58. p. Vajda Endre: Adatok a 100 éves jubileumát ünneplő Magyar Posta történetéhez. = Közi. tud. Szle. 1967. 17. évf. 6. sz. 242-254. p. Vajda Endre: A posta története. Bp. Közdok. Egyet. ny. 1967. 472 p. ül. Vajda Endre: [Száz] 100 éves a Nemzetközi Távíróegyesület. (1865—1965). = Techn. Tört. Szle. 1965-1967. 4. köt. 1-2. sz. 73-80. p. Német- és angolnyelvű kivonattal. Deutschsprachige Zusammenfassung. - Summary in English. Ld. még: 069. 66 Vegyipar. Kémiai technológia. — Chemische und verwandte Industrien. — Chemical and allied industries. — Industries chimiques et apparentées. Babics András: A mecseki liászkőszén kokszolásának rövid története az első világhábo­rúig. = Művelőd. Tájókozt. 1967. szept. 102-108. p. Csatkai Endre: A salétromfőzés soproni múltjából. = Soproni Szle. 1965. 19. évf. 3. sz. 274-279. p. Feuer István: Hazai lakkfestékiparunk fejlődése az elmúlt 20 esztendő során, = M. Kém. L. 1965. 20. évf. 4. sz. 218-220. p. Frisnyák Sándor: A bükki szónégetés. = Borsodi Szle. 1966. 10. évf. 74 — 75. p. Galambos István: [Száz] 100 éves a szegedi gézellátás. = Energia ós Atomtechn. 1965. 18. évf. 1. sz. 3-5. p. Győrffy Sándor: Néhány sajtóközlemény a magyar kémia ós a vegyipar száz év előtti helyzetéről. = M. Kém. L. 1965. 20. évf. 6. sz. 301 - 303. p. Halmai János: Visszapillantás a magyar illóolajgyártás történetére. = HerbaHung. 1965. 4. évf. 2. sz. 27-33. p. Károlyi József — Siposs Géza: [Tizenöt] 15 éves a Nagynyomású Kísérleti Intézet. = M. Kém. L. 1967. 22. évf. 1. sz. 48 - 50. p. A kémia és a haladás. Bp. Tankönyvkiadó. 3. köt. [írta] (Bánhidi László, Garami Károly, Zimányi Alajos) Alföldi ny. 1966. 255 p. Korányi György: Le dóveloppement de l'industrie chimique. = N. Études Hong. 1966. 1. no. 121-131. p. Korányi György: A vegyipari és kőolajipari kutatás eredményei a felszabadulás után. = M. Kém. L. 1965. 20. évf. 4. sz. 183-189. p. {Korányi György] Korani Derd': Razvitije himicseszkoj promüslennoSzti v Vengrii. = Etjudü o Veng. 1966. 1. no. 115-123. p. Korányi György: Die Entwicklung der chemischen Industrie. = Stud. Uung. Wirt. Pol. Kult. 1966. 1. no. 121 - 131. p. Kovács István — Varsányi Ottó: [Tíz] 10 éves a Borsodi Vegyi Kombinát = M. Kém L. 1966. 21. évf. 1. sz. 47-50. p. Maczkó Gábor —Varga János: Az Alkaloida Vegyészeti Gyár fejlődése a felszabadulás óta. = Szabolcs-Szatmári Szle. 1966. 1. évf. 1. sz. 21-24. p. Molnár József: A százéves Soproni Gázgyár története. = Soproni Szle. 1967. 21. évf. 1. sz. 30-42. p. A nehézvegyipar két évtizede. [írta] Bács László, Gyarmati József, stb. = M. Kém. L. 1965. 20. évf. 4. sz. 212-217. p. Nyárády Mihály: Salótromfőzés (kálisalétromfőzés) Szabolcs megyében a XVI —XIX. században. = M. Kém. L. 1965. 20. évf. 11. sz. 584-589. p. .Somló György: A Vegyiműveket Tervező Vállalat 15 éve. = M. Kém. L. 1965. 20. évf. 7-8. sz. 341-346. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom