Technikatörténeti szemle 1. (1962)

Vajda Pál: A műszeripar és a finommechanika magyar úttörői

jobb gyakorlati kihasználását biztosítja Wein István találmánya a "kettős auto­matika" (a Contrastor-készülékben alkalmazva).A komplikált felvételi feladatok el­végzésére szolgáló "szabad automatika" mellett a lehető legegyszerűbb kezelésű "rapid automatika" is alkalmazható,amely a tömeges rutin-felvételek gyors és biz­tos elkészítését biztosítja. A diagnosztika egyik súlyos, eddig még meg nem oldott problémája a jövő generációk sugárkárosodás elleni védelme. /38/ Huszár László találmánya a tűdőfelvételekre alkalmas "Genoprot" állvány az első olyan berendezés, amely önműködő sugárvédelmet nyújt az átöröklési sajátságokat hor­dozó gonádok számára. /39/ A röntgentherápiában, a modern mozgósugaras keze­lések területén úttörő jellegű Huszár László szabadalmazott "sphero-meander-vo- nalas" kezelési módja, amit a "Spherotherix" különleges besugárzó állvány tesz le­hetővé. Ezzel az eljárással az ismert "rácssugárzás" kedvező biológiai viszonyait teremti meg a mozgósugaras eljárás keretein belül. /40/ Az izotop-therápiában eredeti megoldás. Bozóky László találmánya, a kettős tartályú "Gravicert" kobalt-besugárzó készülék. A sugárzó töltet a kezelés befejezésének pillanatában a gravitációs erő segélyével önműködően visszasiklik a vastag betonfalban elhelye­zett, ólommal bélelt tárolptartályba és igy a legegyszerűbb megoldással maximá­lis sugárvédelmet biztosít. /41/ IV. Elektromos műszerek Korda Dezső (1864-1919) már 1892-ben javasolta a forgókondenzátor használatát. Mivel előtte ilyen javaslattal nem találkozunk, méltán tekinthetjük őt a forgókondenzátor feltalálójának. /42/ Gáti Béla (1873- ? ) a gyengeáramú kutatásokban a külföldön is elismert nevet vívott ki, különösen a nagyfrekvenciáju mérések terén saját tervezésű Barratter-mérőműszerének (bolométer) bevezeté­sével. Ez volt az első, használhatóan érzékeny, nagyfrekvenciás műszer a gyen­geáramú elektrotechnikában. /43/ Bláthy Ottó Titusz (1860-1939) szabadal­maztatta 1889-ben az első, az indukció elvén alapuló wattóra-mérőt (váltakozó ára­mú számlálót), tehát egy olyan készüléket, amely a munkamennyiséget mérte. En­nek a készüléknek elektromos viszonyai olyan szerencsésen voltak megválasztva, hogy az áram-mezőfázis a feszültség mező-fázisához viszonyítva kb. 90°-kai volt 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom