Technikatörténeti szemle 1. (1962)

Edvy Gyula: A régi budai "nádori" vízmérce

Edvу Gyula: A RÉGI BUDAI "NÁDORI" VÍZMÉRCE Az 1962-ik esztendő ünnepi év a Magyav Vízügyi Szolgálat történetében. Működésének 75-ik esztendejét töltötte be a VÍZRAJZI OSZTÁLY A jubileumi év nyújtja számomra az alkalmat, hogy a Magyar Vízügyi Szolgálat ünnepén a VÍZRAJZI OSZTÁLY működésének - maga által kitűzött - első és leg­sürgősebbnek minősített feladatát érintsem. A feladat: a vízmércék rendezése volt. /1 / "A ... vízmércék felállítása és rendszeres észlelése a kezdete minden hidrografiai tevékenységnek" /2/. - Ezúttal a kez­detek kezdetének vízmércéjéről, Magyarország legrégibb e nemű műtárgyáról kí­vánok ismertetést adni, mert a szakirodalomban: helye, fennállásának ideje és pusztulása egyaránt, bizonytalan. A bizonytalanság eloszlatására a vízmérce pusztulásának felderítésével mutatom meg a pontos helyét és idézem fel em­lékét. Az emberemlékezetben már a mult - XIX. század - elején is homályba ve­szett, igen régi eredetű, alig másfél emberöltővel ezelőtt lebontott és máris fele­désbe ment műtárgy: a régi budai "nádori" v í z m é r c e. Működése idején a magyar Duna-szakasz - geodéziai, hadtörténelmi, hajózási, térképészeti és víz­ügyi vonatkozásokban egyaránt bővelkedő - legnagyobb jelentőségű mércéje volt. S3

Next

/
Oldalképek
Tartalom