Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól – napjainkig (Budapest, 1937)

III. RÉSZ. A vasutasok önvédelmi harcától — napjainkig

A MAGYAR VASUTASSÁG OKNYOMOZÓ TÖRTÉNELME. A Magyar Államvasutak igazgatására vonatkozó rendelkezés.*) Vázsonyi Jenő úrnak, a Magyar Államvasutak elnökének, Budapest. Amidőn Önt ezennel az Államvasutak további vezetésével megbízom, az eddigi hatáskör és jogviszony fenntartása mellett, egyúttal felhívom, hogy az ideiglenes Vasúti Directórium felállítására vonatkozó és idecsatolt rendeletemnek megfelelő közzétételéről a Vasúti Directóriummal egyet­értőleg azonnal intézkedjék. Értesítem továbbá, hogy a Directórium tagjai a következők: Pintér János, Garlati Gyula és Bernhárth Sándor. Az államvasuti főosztályok vezetésével ugyancsak ideiglenesen a követ­kezőket bízom meg: A) Főosztály: Dr. Benedikt Márk; helyettes vezetőknek: Dr. Tüske Jenő, dr, Hesslein József (berendelve a népbiztossághoz), Landstoff Nándor munkás. B) Főosztály: Dr. Gerlóczy Gyula; helyettes vezetőknek: Bolgár Sándor, Ilarmos János és Lengyel Ferenc munkás. C) Főosztály: Dr. Kőrös Márton; helyettes vezetőknek: Dr. Kántor Béla, Strovszky Lajos és Hegyesi L. Lajos munkás. D). Főosztály: Tánczos Jakab; helyettes vezetőknek: Bényei Zsigmond, Liska Béla és Dariday József munkás. E) Főosztály: Hitzing Antal; helyettes vezetőknek: Sávoly Mihály, Halász Ernő, Glatter József, Szaniszló András és Fazekas József munkás. F) Főosztály: Horánszky Gyula; helyettes vezetőknek: Erdélyi Gyula, Krempánszkv Valér, Fodor Vil­mos, Várady Jenő munkás; a szállítmányozási ügyek vezetőjének: Mezey Dezső; ennek helyetteséül: Gärtner Ferenc, Vértes Farkas és Bognár József. G) Főosztály: Calderoni Sándor; helyettes vezetőknek: Petényi Ottó és Neményi Gyula munkás. Az államvasutak igazgatóságát illető minden ügyben közvetlen a népbiztosnak tartozik jelentést tenni és feljogosítom, hogy a Magyar Államvasutakat illető ügyben rendeleteket helyettem kiadhasson. Budapest, 1919. évi március hó 26-án. Landler Jenő népbiztos. Ebben a felejthetetlen szomorú listában vannak derék, igaz magyarok is, kik a rémuralom nyomasztó hatását a vezető állásban enyhíteni igye­keztek és hazafias beosztottjaikat védték és gyámolították. De voltak önző hazafiatlan akarnokok is, kiket a rend helyreállítása­kor állásaikból eltávolítottak, *) Máv. Hivatalos Lap 1919. március 31. 516

Next

/
Oldalképek
Tartalom