Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól – napjainkig (Budapest, 1937)

II. RÉSZ. Az 1867. évi kiegyezéstől az 1904. évi vasúti sztrájkig

ELSŐ ERDÉLYI VASÚT Dombrau. Főnök: Magg József. Hivatalnokok: Chowanetz Ignácz, Zohner Lipót. Oderberg. Főnök: Gallent Jakab. Alfőnök: Jung Henrik. Hivatalno­kok: Heinrich Antal, Arenstorff Guido, Ostheim Albert, Schwarz Ede. Távírászok: Souschek Alajos, Mechel Antal. Eperjes. Főnök: Melczer Gyula. Hivatalnokok: Klein Felix, Matherny Lajos. Vonatmozgósítási szolgálat. Vonatmozgósítási főnökség Teschben. Főnök: Koniakowski Ferdinand, főmérnök. Vonatmozgósítási hiva­talnokok: Rampel József, Dluhos Ferencz, Springer Viktor. Fűtőházak. Kassán. Fűtőházvezető: Kőházy Ferencz. Iglón. Fűtőházvezető: Schvőder Emil. Hivatalnokok: Miskolczy Ala­jos, Senger Endre. Liptó-Szt.-Miklóson. Mozdonyfelvigyázó: Reinitz Lipót. Ruttkán. Fűtőházvezető: Rauscher Miksa. Hivatalnokok: Dumbovic István, Mischke Ferdinand. Oderbergben. Fiókműhely-főnök és fűtőházfőnök: Benesch Frigyes. Műhelyszolgálat. Főműhely Rutlkan. Főnök: Brandtweiner Mór. Hi­vatalnokok: Saager Ferencz, Stransky Ferencz. Fiókműhely Oderbergben. Főnök: Benesch Frigyes. Hivatalnok: Pulsator József. Anyagfőraktár Ruttkán. Főnök: Báró Gágern Ferdinand. Hivatalnok: Schrödlein József. Anyagszertár Oderbergben. Hivatalnok: Hauff Miksa. Pályafentartási szolgálat. Pályafentartási főnökség Iglón. Főnök: Zaiez József, felügyelő. Főnökhelyettes: Schwendt Gusztáv, főmér­nöki Mérnök: Gschöp Ede. Hivatalnok: Müller Lőrincz. Pályfentartási szakaszok. I. szakasz Eperjesen. Szakaszvezető: Flei­scher Márk. Mérnök: Dessewffy Ferencz. II. szakasz Iglón. Szakaszvezető: Báró Neugebauer Károly. III. szakasz Poprádon. Szakaszvezető: Doletschko Ferencz. IV. szakasz Rózsahegyen. Szakaszvezető: Fibiger József. Hivatalnok: Angyal István. V. szakasz. Zsolnán. Szakaszvezető: Kirschbaum Gyula. Gyakornok: Nemtsák Sándor. VI. szakasz Teschenben. Szakaszvezető: Gregor Antal. Mérnök: Stef­fel Ferencz. Hivatalnok: Klapka Adolf. ELSŐ ERDÉLYI VASÚT Székhelye : Budapest Felduuasor. Czég: Első erdélyi vasút. Engedély : 1866. évi augusztus 18. legfels. eng. okul. A vasút története. Az Első Erdélyi Vasút-társulat 1866. augusztus 16-án kapta Őfelsé­gétől engedély okmányát. Ennek a vasútnak gondolata Széchenyi István gróf által az 1848-ik országgyűlés elé terjesztett Javaslat a közlekedés­279

Next

/
Oldalképek
Tartalom