Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól – napjainkig (Budapest, 1937)

III. RÉSZ. A vasutasok önvédelmi harcától — napjainkig

A MAGYAR VASú i'ASSÁG OKNYOMOZÓ TÖRTÉNELME zsugorodott beszerzési segéllyé, mely nőtlen 5o o/ 0, nős, vagy nőtlen ház­tartást vezetők 60 o/ 0, aki pedig még ezenfelül két családtag eltartásáról is gondoskodott, 70 o/ 0-át kapta az 1917. augusztus i-én élvezett fize­tésének. Ugyanekkor a családi pótlék felemelését is megszavazta a Ház. A vasutasok lapjai nem győzték eléggé dicsérni gróf Serényi minisztert. De... mert a nyugdíjba semmiféle beszerzési segély be nem számítható, a fizetésrendezésről a vasutasság nem akart lemondani. Az elkeseredés majdnem kirohant, amikor a Vasúti és Hajózási Club olyképpen magya­rázta a Máv. nyugdíjasok 3o o/ 0-os háttérbe szorítását az állami nyugdíjasok beszerzési segélyével szemben, hogy miután az állami nyugdíjasok lakbér-' nyugdíja nagyobb, így, tehát azoknak ez alapon több beszerzési segély jár! A ts zemélyzet a megélhetés lejtőjén haladt lefelé. 60—70 órás szolgálatra kenyér alig jutott. Sápadt gyermek, koravén hitves, korgó gyomor, szomorú hangtalanság, mint sötét átok tért be a vasutashajlékokba. A «Vasutas Szövetség» haldokolt. A szociáldemokrata «Magyar Vas­utas» az elégedetlenségben rejlő emberi indulatokat láncra fűzve vitte a maga táborába. A Vasutas Szövetség egyik-másik tagja is már a szociál­demokrata párthoz ment át. Gróf Serényi örökébe most Szterényi József lépett. Azonnal fogadta a vonatkísérők elnökét, Birki Mihályt, majd külön a mozdonyvezetőket is, Császár Gyula elnök és dr. Komlósi Gyula titkár vezetése alatt. Meghitt, barátságos volt mindkét kihallgatás. Dr. Landler Jenő és Pósz Jenő a szociáldemokrata körbe toborozta á vasutasságból, akit csak tudott. «.Magyar Vasutas» címen lapot indí­tottak. Főleg az utazó (vonatkísérő és mozdonykísérő) személyzettel akarták a politikai sztrájkot előidézni. Harc a megélhetésért. Küzdelem a szélsőségek ellen. Vasutasgyűlés Szabadkán, 1918. március 3-án. Ezen a gyűlésen mondotta el Miklós Imre a Szentkoronás Vasutas Szövetség kerületi főtitkára azt az emlékezetes beszédét, amit a Vasutasok igazsága című művében megírt. De a felsőbbség nem látta oly sötétnek a helyzetet. Pedig a forradalom szele már útban volt. A Vasutas Szövetség, sajnos, már nem colt ura a helyzetnek. A szociálisták ekkor már kivetették a hálójukat a vasutasokra. Hiába jelent meg a 44-600/1918. A. I. rendelet, mely a keres­kedelmi miniszter 10.309/1918. III. sz. rendeletét tolmácsolta, hogy politikai agitációkban résztvenni tilos. .A Szövetség már elpuhult. A szociáldemokraták körébe húzódott egy-két vasutas, már a főnökök és vezetők intimitásait fegyelemlazitásra használta fel. Az ingerült vezetők aztán megfeledkezve mindenről, oly modorban tárgyaltak az emberek­kel, idős családapákkal, hogy az emberi méltóságot porig alázták. Meg is jelent 1918. évi 11. sz. Hivatalos Lapban a 39.777/1918. A. sz­rendelet a bánásmód és fegyelemről. 500

Next

/
Oldalképek
Tartalom